မံုရြာအနီး အင္အား 4.7M ရွိ ငလ်င္လႈပ္

ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၃ နာရီ၊ ၄၄ မိနစ္၊ ၁၅ စကၠန္႕တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄၈ မိုင္၊ ပုခုကၠဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၆၂ မိုင္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၇၁ မိုင္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၇၈ မိုင္၊ ေနျပည္ေတာ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၈၈ မိုင္၊ ေျမေအာက္အနက္ ၆၃.၆ မိုင္ကို ဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၄.၇ ရွိသည့္ ငလ်င္လႈပ္သြားေၾကာင္း USGS မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္ –

Event Time:
2013-07-20 09:14:15 UTC
2013-07-20 15:44:15 UTC+06:30 at epicenter
2013-07-20 15:44:15 UTC+06:30 system time

Location: 21.946°N 94.399°E depth=102.3km (63.6mi)
Nearby Cities :
78km (48mi) WSW of Monywa, Burma
99km (62mi) NW of Pakokku, Burma
114km (71mi) WNW of Myingyan, Burma
125km (78mi) NNW of Chauk, Burma
303km (188mi) NW of Nay Pyi Taw, Burma

20JULY-1533MST-4,7M

You must be logged in to post a comment.