အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႏွင့္ မိုးမ်ားလာမည့္ ျမန္မာျပည္

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တြင္ အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း ျဖစ္လာသည့္ RUMBIA(06W)သည္ လာမည့္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ Guang Dong ျပည္နယ္ ကမ္းေျခႏွႈ့္ ဟိုင္နန္ကၽြန္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တို႕အား စ တင္ ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မုန္တိုင္းအရွိန္ျဖင့္ ေလစီးေၾကာင္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္လည္း မုတ္သုန္ေလအား အလြန္ေကာင္းလာေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ မိုး မ်ားလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႕တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမ္နမာႏိုင္ငံ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ http://www.moezala.gov.mm/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=3&lang=my

 01JUL-1530GMT_MM
 1JULY-1500MST

You must be logged in to post a comment.