အင္ဒိုနီးရွားေတာမီးေလာင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေန

ဇြန္လ ၂၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၇းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းဆဲ ေတာမီး အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေတာမီး ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲ ေနရာမ်ား .. (Last Observation 23JUN1530-Local time)
 24JUN-1600MSTrecent-wildfire
ကြာလာလမ္ပူ(မေလးရွား)ႏွင့္ စကၤာပူ တို႕ အေပၚမွ မီးခိုးအႏၱရာယ္ (Air Pollution အညႊန္းကိန္းျပ ေျမပံု) – ေအာက္ပံု
 KL SPORE
 Pollution-level

You must be logged in to post a comment.