မုန္တိုင္း MAHASEN ေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ကုန္းတြင္းသို႕ စတင္ဝင္ေရာက္မည္

ေမလ ၁၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၁းဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC ႏွင့္ NRL သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း MAHASEN(01B) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃ဝ၅ မိုင္ခန္႕၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ကိုလ္ကတၱားၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ ၂၆၅ မိုင္ခန္႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္းၿမဳိ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၃၃ဝ ခန္႕ အကြာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဗဟိုျပဳေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္းက အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၆ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရရွိသည့္ JTWC ႏွင့္ NRL data မ်ား၌ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္(၁၃မိုင္ခန္႕) ေရြ႕သြားၿပီး မုန္တိုင္း၏ဗဟိုသည္ ေမလ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီ ခန္႕တြင္ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ၁၉ မိုင္ခန္႕အကြာမွ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ မုန္တိုင္းကမ္းေျခသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္စဥ္ မုန္တိုင္း အရြယ္အစား အခ်င္းမိုင္ ၁၄ဝ ခန္႕ရွိၿပီး ေလတိုက္ႏွဳန္း ၄၅ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီ မိုင္ ၅ဝ ခန္႕) ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕အနီးကမ္းေျခအား မုန္တိုင္းျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ ေနရာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၉ဝ ေက်ာ္ခန္႕ ကြာေဝးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တို႕သည္ မုန္တိုင္းစက္ကြင္း ျပင္ပသို႕ ေရာက္ရွိသြားၿပီး မုန္တိုင္းတိုက္ရိုက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ မုန္တိုင္း၏ဗဟိုတြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈ အေျခအေနမွာ တစ္နာရီ မိုင္ ၅ဝ ခန္႕ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၁၂ ေပခန္႕ ရွိမည္ဟု သိရပါသည္။

JTWC အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တိုင္းသည္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၊ မဏိပူရျပည္နယ္တို႕အား ျဖတ္သန္းၿပီး ျမန္မာအိႏိၵယနယ္စပ္ မိုေရးၿမိဳ႕အနီးမွတစ္ဆင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္းအား ခ်င္းတြင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ ေမလ ၁၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီခန္႕တြင္ ထမံသီၿမိဳ႕အနီးအထိ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းေနရာသို႕ ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ ကုန္းတြင္းမုန္တိုင္း(သို႕မဟုတ္)ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး ျဖစ္သည့္ မုန္တိုင္း MAHASEN သည္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ၂ဝ ေနာ္တီကယ္မိုင္(တစ္နာရီ ၂၃ မိုင္ခန္႕)ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

JTWC မွ ေနာက္ဆံုး ရရွသည့္ warning အမွတ္ 22 မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္
151500Z POSITION NEAR 18.9N 88.8E.
TROPICAL CYCLONE 01B (MAHASEN), LOCATED APPROXIMATELY 246 NM SOUTHWARD OF KOLKATA, INDIA, HAS TRACKED NORTH-NORTHEASTWARD AT 12 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS.

ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGERY INDICATES THE LOW LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) REMAINS UNDER AN AREA OF DEEP CONVECTION, BUT IS DIFFICULT TO IDENTIFY AS THE ORGANIZATION OF THE CONVECTION REMAINS POORLY DEFINED. A SERIES OF SCATTEROMETRY PASSES AT 150333Z, 150419Z, AND 150629Z SUPPORT 35 TO 40 KNOT WINDS NEAR THE CENTER OF THE LLCC. THE CURRENT INTENSITY HAS BEEN MAINTAINED AT 45 KNOTS BASED ON DVORAK ESTIMATES FROM KNES AND PGTW AND THE PERSISTENT CONVECTION OVER THE LLCC. UPPER LEVEL ANALYSIS INDICATES AN ANTICYCLONE TO THE EAST OF THE SYSTEM CONTINUES TO MOVE INTO BETTER VERTICAL ALIGNMENT WITH THE LLCC, LEADING TO A DECREASE IN VERTICAL WIND SHEAR (VWS) TO LOW LEVELS (10 KNOTS). THE STORM IS FORECAST TO TRACK NORTHEASTWARD ALONG THE POLEWARD ORIENTED SUBTROPICAL RIDGE UNTIL WESTERLY FLOW ADVECTS THE SYSTEM OVERLAND. A SLIGHT INTENSIFICATION OVER THE NEXT 12 HOURS IS EXPECTED AS THE LLCC REMAINS IN A LOW VWS ENVIRONMENT, BUT DUE TO THE TRACK SPEED AND PROXIMITY TO THE COAST OF BANGLADESH, THIS INCREASE WILL BE SHORT-LIVED. DISSIPATION IS EXPECTED TO BEGIN UPON MAKING LANDFALL AROUND TAU 24 AND WILL BE FULLY DISSIPATED BY TAU 36. DYNAMICAL MODEL GUIDANCE IS IN TIGHT AGREEMENT, LEADING THE JTWC FORECAST TO BE POSITIONED CLOSE TO THE MULTI-MODEL CONSENSUS WITH HIGH CONFIDENCE. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 151200Z IS 12 FEET.

 MAY15-2130MST-landfall-path
ေမလ ၁၅ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၂၁ဝဝ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ JTWC သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ ပံုေဖၚရရွိေသာ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္းခန္႕မွန္းခ်က္ ေျမပံု(အေပၚ)

ေမလ ၁၆ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီ(ေမလ ၁၅ ရက္ ညေန ၁၈း၃ဝ နာရီမွ လာမည့္ ၂၄ နာရီတြင္) မုန္တိုင္းကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္စဥ္
မုန္တိုင္း ေလျပင္းတိုက္ခတ္ခံရမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ (Tropical Strong Wind Probabiity – TSR) (ေအာက္ပံု)

 MAY15-1830_201301B

You must be logged in to post a comment.