ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း MAHASEN – MODEL FORECAST

ေမလ ၁၁ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၈၃ဝ နာရီတြင္ စတင္သည့္ NAVGEM SW ASIA ကြန္ပ်ဴတာေမာ္ဒယ္ မွ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း MAHASEN ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္မည့္ အေျခအေန၊ လမ္းေၾကာင္းတို႕အား ခန္႕မွန္း တြက္ခ်က္ ပံုေဖၚထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

[nggallery id=31]

You must be logged in to post a comment.