ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေတာင္ပိုင္းမွ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္၊ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ ၇ရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ  ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ဘက္-သီရိလကၤာႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္၊ လကၠာဒိုက္ပင္လယ္(Laccadive Sea)တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B သည္ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနမရွိေသာ္လည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း Madurai ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္၉၀ ခန္႕၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုလံဘို အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၁၆၀ ခန္႕အကြာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ ၆ နာရီအတြင္း ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၉ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ဘြယ္ရွိ/မရွိႏွင့္ တမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ ကုန္းတြင္းအား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းပင္လယ္ျပင္သို႕ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေျခ ရွိ/မရွိတို႕ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ တင္ျပေပးသြားပါမည္။

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B
20 Oct 2012 0600Z
Location: 8.6 78.2
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

 
ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 95B ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနျပပံု(အေပၚ)

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚတြင္ တိမ္တိုက္စုဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနျပပံု(ေအာက္)

 

You must be logged in to post a comment.