ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ထပ္မံဦးတည္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား

ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ NRL data မ်ားအရ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ဖိလစ္ပိုင္အမည္ IGME သည္ အလြန္အားေကာင္းေသာ အဆင့္-၄ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီး အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိပါသည္။

အရြယ္အစားအားျဖင့္ ႀကီးမားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အခ်င္း ၆၆၅ ကီလိုမီတာ(၃၆၀ ေနာ္တီကယ္မိုင္) ရွိေနကာ၊ မုန္တိုင္းဗဟို၌ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၃၅ မိုင္မွ မိုင္ ၁၆၀ အထိ ရွိေနေၾကာင္း၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္းအျမင့္ ၂၈ ေပ ရွိေၾကာင္း၊ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၈ မိုင္ႏွဳန္းခန္႕ျဖင့္ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

15W TEMBIN
21 Aug 2012 0000Z
Location: 20.2 125.3
Winds: 115 knots (Category 4)
Central Pressure: 937 hPa

Powerful Typhoon TEMBIN (IGME) has moved NNE slowly during the past 12 hours…now with powerful winds of 215 km/hr. Threat to the Philippine Islands diminishing as it aims for Taiwan.

TEMBIN (IGME) is expected to continue moving slowly northward during the next 12 to 24 hours…and will turn sharply WNW to Westward during the next 36 to 72 hours. On the forecast track, the core of TEMBIN will not directly affect any part of the Philippines as it will remain over the open sea. This typhoon will be approaching the East Coast of Taiwan early Thursday morning…and will make landfall south of Hualien City on Thursday afternoon at approx. 2PM and traverse Taiwan. By early Friday morning, TEMBIN will emerge over the Taiwan Strait in the direction of Southern China.

Maximum Sustained Winds (1-min. avg) have rapidly increased to near 215 km/hr (115 knots) with higher gusts. Still some increase in strength will be expected during the next few days, prior to making landfall…and TEMBIN could become a Super Typhoon by Wednesday afternoon.

Typhoon Force Winds (118 km/hr or more) extend outward up to 55 kilometers (30 nautical miles) from the center…and Tropical Storm Force Winds (62-117 km/hr) extend outward up to 185 kilometers (100 nautical miles) from the center. TEMBIN is an average-sized tropical cyclone with a diameter of 665 kilometers (360 nautical miles) across.

The following is the summary of the 3-day forecast outlook on this system:

WEDNESDAY MORNING: Nearing Super Typhoon status as it turns WNW to Westward…about 302 km NE of Basco, Batanes [6AM AUG 22: 21.9N 124.5E @ 230kph].
THURSDAY MORNING: Starts to lose strength as it bears down the coast of Eastern Taiwan…about 147 km SE of Hualien City, Taiwan [6AM AUG 23: 22.9N 122.4E @ 215kph].
FRIDAY MORNING: Emerges over the Taiwan Strait after crossing Taiwan…weakens to Category 3…approaching Eastern Guangdong in Southern China…about 99 km NW of Kaohsiung City, Taiwan [6AM AUG 24: 23.3N 119.7E @ 185kph].

ဂူအမ္ကၽြန္း အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၄၃၀ ခန္႕၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ အေရွ႕ဘက္ မိုင ၁၃၀၀ ခန္႕တြင္ ဗဟိုျပဳၿပီး အေနာက္ေျမာက္ဘက္သိုိ႕ တစ္နာရီ ၅ မိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း BOLAVEN မွာလည္း အဆင့္-၃ တိုင္းဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

16W BOLAVEN
21 Aug 2012 0000Z
Location: 18.2 140.5
Winds: 50 knots
Central Pressure: 985 hPa

အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ဘက္မွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္ၿပီး တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းအား ထပ္မံျဖတ္ေက်ာ္လွ်က္ ကုန္းတြင္း မုန္တိုင္းအျဖစ္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ မိုးမ်ားေစသည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အား အလြန္ေကာင္းေသာ တိုင္ဖြန္း မုန္တိုင္းႀကီး TEMBIN ႏွင့္ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္ဆီသို႕ ဦးတည္ၿပီး ေနာက္မွ လိုက္လာသည့္ မုန္တိုင္း BOLAVEN တို႕သည္လည္း တရုတ္ျပည္ ေတာင္ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းအားျဖတ္ေက်ာ္ကာ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားဦးမည့္ အေျခအေနရွိေနပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ႀသဂုတ္လ ၂၄ ရက္(ေသာၾကာေန႕) ေနာက္ပိုင္းတြင္ မုန္တိုင္း TEMBIN ကုန္းတြင္းသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္၊ မိုးသည္းထန္ၿပီး ေရႀကီး ေရလႊမ္းမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ မုန္တိုင္းႀကီးမ်ား တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခသို႕ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မည့္ အေျခအေနအသးစိတ္ကို ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ တင္ျပေပးသြားပါမည္။

 
 
 

 

1 comment to ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းသို႕ ထပ္မံဦးတည္လာသည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးမ်ား

  • တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) သည္ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕ အားေပ်ာ့သြားၿပီး လာမည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း(ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီ မတိုင္မီ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းအား စတင္ဝင္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

    တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းသည္ ထိုင္ဝမ္ကၽြန္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ၿပီးေသာအခါ၊ မူလခန္႕မွန္းခဲ့သည့္အတိုင္း တရုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းကမ္းေျခအားဆက္လက္၍ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္း မျပဳပဲ အေနာက္-အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႕ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္ကမ္းရိုးတန္းအတိုင္း ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

You must be logged in to post a comment.