ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန 19AUG

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ မုန္တိုင္း အေရအတြက္ ၁၅ လံုး အထိရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး ၄င္း မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ အေနာက္ဘက္ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္ တရုတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းေျခမ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ဝင္ေရာက္သည့္ မုန္တိုင္းမ်ား၏ အႂကြင္းအက်န္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္ မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တင္ျပေပးေနသည့္အျပင္ ကုန္းတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္သြားသည့္ မုန္တိုင္း အႂကြင္းအက်န္မ်ား၏ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ ဆက္လက္တင္ျပေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W)
ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 96W မွ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TEMBIN(15W) ဖိလစ္ပိုင္အမည္ IGME ျဖစ္လာပါသည္။
ၾသဂုတ္လ- ၂၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေ်န႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီ မတိုင္မီ(၇၂ နာရီအတြင္း) အပူပိုင္းမုန္တိုင္း TEMBIN သည္ ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ ထိုင္ဝမ္းကၽြန္းသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ဘြ္ရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

96W – TEMBIN(15W – FIFTEEN)
19 Aug 2012 0000Z
Location: 17.7 124.6
Winds: 30 knots
Central Pressure: 1000 hPa
TEMBIN (IGME) is expected to continue drifting southward during the next 12 hours…and will reverse track northward through the next 36 hours. By 48 to 72 hours, TEMBIN will start turning NW to WNW-ward. On the forecast track, the core of TEMBIN will not directly affect any part of the Philippines as it will remain over the open sea through Tuesday…with a path towards Eastern Taiwan.

The following is the summary of the 3-day forecast outlook on this system:
MONDAY NOON: Reaches Tropical Storm strength as it starts to turn Northward while near the coast of Cagayan…239 km ESE of Santa Ana [12NN AUG 20: 18.0N 124.4E @ 85kph].
TUESDAY NOON: Accelerating northward away from the coast of Cagayan…about 269 km ESE of Basco, Batanes [12NN AUG 21: 19.9N 124.5E @ 100kph].
WEDNESDAY NOON: Start turning NW across the North Philippine Sea, away from Extreme Northern Luzon towards Eastern Taiwan…about 257 km SE of Hualien City, Taiwan [12NN AUG 22: 22.6N 123.6E @ 110kph].

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 97 W
ဂူအမ္ကၽြန္းအေနာက္ဘက္ မိုင္ ၂၀၀ ခန္႕ ပစိဖိတ္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 97W သည္ ပိုအားေကာင္းလာၿပီး မုန္တိုင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေျခ အဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ ေရြ႕လ်ားမႈ အေျခအေနမွာ ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၁၈ မိုင္ႏန္းခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

97W – MEDIUM
19 Aug 2012 0000Z
Location: 14.0 141.8
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 98W
ဂူအမ္ကၽြန္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၆၃၀ ခန္႕၊ ဆိုင္ဖန္ကၽြန္း အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၅၁၀ မိုင္ ခန္႕တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ ေလဖိအားနည္း 98W သည္လည္း ပိုမိုအားေကင္းလာေနၿပီး မုန္တိုင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခ အဆင့္ MEDIUM သို႕ ေရာက္ရွိလာကာ ေျမာက္-အေရွ႕ေျမာက္ဘက္သို႕ တစ္နာရီ ၂၄ မိုင္ႏွဳန္း ခန္႕ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

98W – MEDIUM
19 Aug 2012 0000Z
Location: 18.5 152.8
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

You must be logged in to post a comment.