အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ေလျပင္းအႏၱရာယ္

ဇြန္လ ၁၄ ရက္၊ ညေနပိုင္းတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္သို႕ စတင္ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL(05W) သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း အဆင့္-၁ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္(၇၂ နာရီအတြင္း) အဆင့္ ၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအျဖစ္သို႕လည္းေကာင္း ေရာက္ရွိလာမည္ဟု TSR မွ ခန္႕မွန္းထားၿပီး မုန္တိုင္းသည္ ေျမာက္ဘက္သို႕ ေရြ႕လ်ားရာမွ အေရွ႕ဘက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုကီနာဝါကၽြန္းသို႕ လာမည့္ နာရီ ၁၂၀(ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္း) တြင္ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

အားေကာင္းလာမည့္ မုန္တိုင္း GUCHOL(05W) ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ မွ စတင္၍ တစ္နာရီ မိုင္ ၄၀ ႏွင့္အထက္ အေနာက္ဘက္မွတိုက္ခတ္ႏိုင္မည့္  ေလျပင္းအႏၱရာယ္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေလျပင္းအႏၱရာယ္သည္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၁၈း၃၀ နာရီအထိ ဆက္လက္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ေဖၚျပပါ ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈျပ ပံုမ်ားတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

[nggallery id=28]

 

  TSR မွ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၆း၃၀ နာရီ – အပူပိုင္းမုန္တိုင္း GUCHOL ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည့္ လမ္းေၾကာင္း ခန္႕မွန္းပံု

You must be logged in to post a comment.