ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ား

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တြင္ ဇြန္လ ၇ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၂း၃၀ နာရီခန္႕မွ စတင္၍ တိမ္တိုက္စုဖြဲ႕ျဖစ္ေပၚမႈ အားေကာင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာေနၿပီး၊ တိမ္တိုက္အရြယ္အစား အခ်င္း မိုင္ ၅၀၀ ခန္႕ အထိ ႀကီးမားေနေၾကာင္း နံနက္ ၀၆း၃၀ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံုတြင္ ေတြ႕ရပါသည္။ ၄င္း တိမ္တိုက္သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားႏိုင္ပါသည္။ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ (Low Pressure Cell) ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေနမရွိပါ။

ဂ်ပန္ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တိုင္ဖြန္း မုန္တိုင္း MAWAR သည္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေလ်ာ့သြားၿပီး ဂ်ပန္ပင္လယ္၌ အားေပ်ာ့ပ်က္ပ်ယ္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အိႏိၵယ သမုဒၵရာေတာင္ပိုင္း – အာေရဗ်ပင္လယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ အပူပိုင္း မုန္တိုင္း KUENA(20S) မွ အပ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း အေရွ႕ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္တို႕တြင္  မုန္တိုင္းျဖစ္ေပၚမႈ မရွိပါ။

20S KUENA – 07 Jun 2012 0000Z
Location: -9.5 56.2
Winds: 50 knots
Central Pressure: 985 hPa

 
 ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္တို႕တြင္ တိမ္တိုက္စုဖြဲ႕ ျဖစ္ေပၚမႈ အေျခအေန (အေပၚ/ေအာက္)
 

MMW Blog Mobile Link http://tinyurl.com/6h4nyso

 

 

You must be logged in to post a comment.