တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR ႏွင့္ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္းမွ တိမ္တိုက္မ်ား အေျခအေန

ဇြန္လ ၃ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေန႕လည္ ၁၂၃၀ နာရီတြင္ေတြ႕ျမင္ရသည့္ မုန္တိုင္း မ်က္ေစ့ထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MAWAR(04W – ဖိလစ္ပိုင္အမည္ AMBO)ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္း တစ္ခုလံုးဖံုးလႊမ္းေနသည့္ တိမ္တိုက္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ အဆင့္-၂ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ MAWAR(AMBO) သည္ လာမည့္ ၁၂ နာရီအတြင္း ပိုမိုအားေကာင္းလာၿပီး အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းႀကီးအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း TSR မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Typhoon MAWAR (AMBO) maintains its intensification trend and is likely to become a Category 3 storm later tonight. Currently moving NE-ward in the direction of the Southern Islands of Japan.

Maximum Sustained Winds (1-min. avg) have increased to near 165 km/hr (90 knots) with higher gusts. MAWAR is expected to reach Category 3 status later tonight or early Monday, before losing strength sometime Tuesday. It will start to transition into an Extratropical Cyclone by Wednesday. (T2K)

မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္၊ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕တို႕မွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္သို႕ တိမ္တိုက္မ်ား အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွ ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဤသို႕ေရြ႕လ်ားဝင္ေရာက္လွ်က္ရွိသည့္ တိမ္တိုက္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတမ္းတစ္ခုလံုးနီးပါးကို ဖံုးအုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

Typhoon MAWAR: Current Data

Time Position Strength Wind Probabilities Wind Model
GMT Lead Lat Long Peak Wind Cat TS Cat 1 or Above Wind Field
3 Jun, 6:00 0 hrs 19.4 N 125.5 E 95 kts 2 Click Here Click Here Click Here
  FORECAST DATA
Time Position Strength Wind Probabilities Wind Model
GMT Lead Lat Long Peak Wind Cat TS Cat 1 or Above Wind Field
3 Jun, 18:00 12 hrs 20.8 N 126.1 E 105 kts 3 To 12 hrs To 12 hrs Click Here
4 Jun, 6:00 24 hrs 22.7 N 127.1 E 105 kts 3 To 24 hrs To 24 hrs Click Here
4 Jun, 18:00 36 hrs 24.6 N 128.9 E 95 kts 2 To 36 hrs To 36 hrs Click Here
5 Jun, 6:00 48 hrs 26.7 N 131.4 E 80 kts 1 To 48 hrs To 48 hrs Click Here
6 Jun, 6:00 72 hrs 30.7 N 138.7 E 55 kts TS To 72 hrs To 72 hrs N/A
7 Jun, 6:00 96 hrs 36.3 N 149.1 E 45 kts TS To 96 hrs To 96 hrs N/A

04W MAWAR – NRL data at 1230 MMTime
03 Jun 2012 0600Z
Location: 19.4 125.5
Winds: 95 knots (Category 2)
Central Pressure: 952 hPa

 

 

You must be logged in to post a comment.