မုတ္သံုဝင္ေရာက္ခ်ိန္ႏွင့္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အေျခအေန

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႕ မုတ္သံုဝင္ေရာက္ၿပီး မိုးရြာသြန္းမႈ စတင္ခ်ိန္တြင္ အိႏိၵယသမုဒၵရာ ေတာင္ပိုင္း အာေရဗ်ပင္လယ္၊ Madagascar ကၽြန္း ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္လတၱီတြတ္ ၁၁ ဒီဂရီ ခန္႕၌ ေမလ ၁၉ ရက္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆ နာရီခြဲမွ စတင္၍  ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 97S ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

အိႏိၵယ သမုဒၵရာ အာေရဗ်ပင္လယ္မွ 97S
19 May 2012 1200Z
Location: -10.5 49.2
Winds: 15 knots
Central Pressure: 1010 hPa

အိႏိၵယသမုဒၵရာ၏ ေတာင္ပိုင္းမွာေရာ၊ ေျမာက္ပိုင္းမွာပါ – အာေရဗ် ပင္လယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ျမန္မာ့ ကမ္းရိုးတန္း၊ ကပၸလီပင္လယ္တို႕တြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္(SST) ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေအာက္ပံုတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႕ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လွ်က္ရွိသည့္ ေဒသတြင္ ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ ျဖစ္ေပၚမႈအား သတိထားေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိပါသည္။ မုန္တိုင္းျဖစ္သည့္ အေျခအေနမရွိေသးေၾကာင္း အဘဦးထြန္းလြင္မွ ခန္႕မွန္းထားၿပီးျဖစ္ရာ စိုးရိမ္စရာ မလိုေသးေသာ္လည္း ျဖစ္လာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း အင္အားေကာင္းလာႏိုင္မည့္ အေနအထားေရာက္္ေအာင္ (Rapid Intensify ျဖစ္ေအာင္) ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္က တြန္းပို႕ ေပးႏိုင္သည့္အတြက္လည္း သတိထားရန္ လိုမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန ့အထိ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိႈင္ေျခ မရွိေသးေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိူင္ငံ NOAA, World Climate Centre ရဲ ့ NWP ခန္ ့မွန္းခ်က္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ (၁၉-၅-၂၀၁၂ ရက္ ညေန ၀၅း၅၁ နာရီ) – Dr.Tun Lwin -MCCW – http://tunlwin.com/latestdetail.php?myanmar=795

လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ေတာင္/ေျမာက္ အိႏိၵယ သမုဒၵရာအတြင္း ေလဖိအားနည္းဆဲလ္ 97S မွ အပ အျခား ထူးျခားသည့္ အေျခအေနမရွိပါ။

 
 

MMW Blog Mobile Link http://tinyurl.com/6h4nyso

You must be logged in to post a comment.