ေမလ ၁၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ မိုးရြာႏိုင္ေျခဇယား

Thumbnail ပံုမ်ားေပၚတြင္ Mouseover လုပ္၍ မိမိၾကည့္လိုသည့္ ၿမိဳ႕၏ ဇယားကို ေရြးခ်ယ္ပါရန္ ..

[nggallery id=25]

1 comment to ေမလ ၁၀ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အထိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ မိုးရြာႏိုင္ေျခဇယား

  • mmweather.ygn

    ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည့္ တိမ္တိုက္သည္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္အလယ္ပိုင္းမွတစ္ဆင့္ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕သို႕ လာမည့္ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ဆက္လက္ေရာက္ရွိလာႏိုင္ၿပီး ၄င္းတိမ္တိုက္မွ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

    http://www.ssec.wisc.edu/data/geo/index.php?satellite=mtsat&channel=ir2&coverage=fd&file=jpg&imgoranim=8&anim_method=flash

    ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၊ မုတၱမေကြ႕ႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတို႕တြင္ တိမ္အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းလာသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လာမည့္ စေနေန႕ ည ပိုင္းမွ တိမ္ထုဖံုးလႊမ္းမႈ ၅၀% ေက်ာ္ ျဖစ္ထြန္းလာၿပီး တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္အေစာပိုင္းမွသာ မိုးထစ္ျခဳန္းရြာႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း WUND ခန္႕မွန္းခ်က္၌ ေဖၚျပထားပါသည္။

You must be logged in to post a comment.