Solar Explosion

jin ေမးတဲ႔ေနေပါက္ကြဲမွဳ Solar Explosion ဆုိတာေလးပါ။

ေနၾကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္တဲ႔စႀက္ာ၀ဠာၾကီးကုိ စကၠန္႔မျပတ္ အလင္းေပးေနတဲ႔ သဘာ၀ၾကီးက ဖန္တီးေပးထားတဲ႔ မီးလုံးၾကီးတခုနဲ႔ တူပါတယ္။

အျမဲတေစ ေန႔ညမျပတ္ အလင္းေရာင္ကုိ ထုတ္လြတ္ေပးေနခဲ႔တာ စႀက္ာ၀ဠာၾကီး တည္တဲ႔ေန႔က စတင္ျပီးေတာ႔ ယခုေန႔အထိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္တဲ့ ကမာၻ ၾကီးနဲ႔ ေနၾကီးဟာမုိင္ေပါင္း(93)သန္းခန္႔ ကြာေ၀းပါတယ္။ ေနၾကီးဆီက အလင္းေရာင္ကုိ တစကၠန္႔လွ်င္ 186000 m/s မုိင္ႏွဳန္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္တဲ႔ ကမာၻၾကီးဆီကုိ ေရာက္လာခဲ႔တာပါ။ တကယ္ဆုိ ေနဟာ ဟုိက္ဒရုိဂ်င္ဓါတ္ေငြ႔လုံးၾကီးတခုပါ ဓါတ္ေငြ႔ကုိမီးေလာင္ေပါက္ကြဲျပီး အပူနဲ႔အလင္းကုိ ထုတ္လြတ္ေပးေနခဲ႔တာပါ။ ထုိေနလုံးၾကီးဟာ တစုတေ၀းတည္း မီးေလာင္ေပါက္ကြဲျပီး ဆင္႔ကဲေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ေတြ အစဥ္တစုိက္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ႔ရတာပါ။သုိ႕ရာတြင္ တခါတရံ မွာေတာ႔ထူးျခားျဖစ္စဥ္အေနနဲ႕ ေပါက္ကြဲအားျပင္းထန္တဲ႔ ေနအတြင္းေပါက္ကြဲမွဳမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ ေနေပါက္ကြဲမွဳဆုိတာဟာ အရင္ကတည္း
က ျဖစ္ေပၚလာခဲ႔တာပါ။ ဒီလုိေပါက္ကြဲျပီး ထြက္လာတဲ႔မီးလွ်ံေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ ကမာၻၾကီးဆီသုိ႔ ရုတ္တရက္ျဖာထြက္ျပီး ေရာက္ရွိလာတတ္ပါတယ္။

ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မီးပုံၾကီးတပုံကုိ မီးရွိဳ႕တဲ႕အခါမွာ တခါတရံ မီးေတာက္ေတြဟာ ေအာက္ကမီးပုံၾကီးနဲ႕ မဆက္ေတာ႔ပဲံ ျပတ္ထြက္သြားျပီး အေပၚသုိ႔တက္သြားတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါ။ မီးေတာက္က မီးလွ်ံၾကီး ျပတ္ထြက္သြားတာ ဘာမွမျဖစ္လုိ္က္ေပမဲ႔လုိ႔ ေနကျပတ္ထြက္လာတဲ့ ဆုိလာေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ မီးေတာက္ၾကီးေတြဟာ ကမာၻၾကီးဆီသုိ႕ နာရီပုိင္းအတြင္း ေရာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ ေနေပါက္ကြဲမွဳေၾကာင္႔ ေရာက္ရွိလာတဲ႔ မီးလွ်ံေတြေၾကာင္႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထုိင္ရာ ကမာၻၾကီးမွာရွိတဲ႔ သံလုိက္၀င္ရုိးစြန္းေတြကုိ အျပင္းအထန္ ေနွာက္ယွက္နုိင္ပါတယ္။

ကမာၻပတ္လမ္းအတြင္း လြတ္တင္ထားတဲ႔ ျဂိဳလ္တုေတြ၊ နုိင္ငံတကာ အာကာသစခန္းေတြရဲ႕ အီလက္ထရြန္နစ္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ ၾကီးမားစြာ ထိခုိ္က္ပ်က္စီးနုိင္ပါတယ္။ ပ်ံသန္းေနတဲ႔ေလယာဥ္ၾကီးေတြ၊ ပင္လယ္ျပင္ၾကီးမွာခုတ္ေမာင္းေနတဲ႕ သေဘၤာေတြရဲ႕သံလုိက္လမ္းညြန္စနစ္၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ေတြကုိ ပ်က္စီးေစနုိင္ပါတယ္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ ပ်က္စီးမွဳေၾကာင္႕႔ (Auto Pilot System)နဲ႕ ေမာင္းေနတဲ႔ယာဥ္ေတြအဖုိ႔ သိပ္ျပီးေတာ႔ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ႕ အေျခအေနကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။မုိဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အတြက္အသုံးျပဳထားတဲ ႔မုိက္ကရုိေဝ့ စနစ္ေတြပ်က္စီးျပီး၊ အဆက္သြယ္ျပတ္ေတာက္ကုန္နုိင္ပါတယ္၊ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား ရုတ္တရက္ေနွးေကြး ျပတ္ေတာက္ေစနုိင္ပါတယ္၊ ကမာၻၾကီးတခုလုံး ျခဳံငုံျပီးတခုနွင္႔တခု ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ႔ ျဂိဳလ္တု(24)လုံးပါ (GPS)စနစ္တခုလုံးကုိ ျပင္းထန္စြာထိခုိက္ေစနုိင္ပါတယ္၊ ဒါဟာလူေတြအတြက္ သိပ္ျပီးေတာ႔အေရးၾကီးတဲ႕႔ လမ္းညြန္တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္ စသည္႔ ဆုိးၾကိဳးေပါင္းစုံကုိ တခ်ိန္တည္းခံစားနုိင္ရသည္မုိ႔ အရမ္းပဲ စုိးရိမ္စရာအေျခအေန ျဖစ္ေစနုိင္ပါတယ္။

အရင္တုန္းက ေနေပါက္ကြဲမွဳျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ႕ေသာျငားလည္း အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္မ်ား မတုိးတက္လာေသးသျဖင္႔ သိပ္မတိမထားမိေသးပါ၊ သုိ႕ေသာ္ယခုအခ်ိန္မွာေတာ႔ တုိးတက္လာတဲ႕ ပညာရပ္ေတြ အသုံးျ႔ပဳလာတဲ႔အီလက္ထရြန္နစ္ ပစၥည္းေတြဟာ လူတုိင္းမွာမရွိမျဖစ္ ျဖစ္လာခဲ႔တာေတြေၾကာင္႕႔ အခုခ်ိန္မွာေပါက္ကြဲမွဳေတြကုိ သိပၸံပညာရွင္ေတြဟာ အဓိကထားျပီး ေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာခဲ႔ရတာပါ။

ေနေပါက္ကြဲမွဳဟာ ကမာၻၾကီးရာသီဥတုေျပာင္းလည္းမွဳနင္႔လည္း ပတ္သက္ေနတာပါ။ ကမာၻၾကီးပူေနြးလာတာတုိ႔ မုိးေခါင္တာတုိ႔၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ားစြာ က်ဆင္းတာတုိ႕႔ဟာ ေနေပါက္ကြဲမွဳနွင္႕ သြယ္၀ုိက္ျပီး ပတ္သက္ေနတာပါ။ ထူးျခားတာက(2011)ခုနွစ္ေလာက္က စျပီးေနေပါက္ကြဲမွဳ အၾကိမ္ေရပုိမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုံမွာေနေပါက္ကြဲမွဳ အစက္အေပ်ာက္သုံးခုေလာက္အထိ တျပိဳင္တည္းျဖစ္ေပၚေနတာကုိ ေတြ႕႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိျဖစ္ေပၚမွဳဟာ  November 3, 2011 ရက္ေန႕ကျဖစ္ေပၚခဲ႔တ႔ဲ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။

ျခဳံငုံေျပာရလွ်င္ေတာ႔ (2012)ခုနွစ္မွာ မာယာျပကၡဒိန္အရ ကမာၻၾကီးဟာပ်က္စီးသြားမယ္လုိ႔ ေဟာထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အထင္ကေတာ႔ (2012)မွာ ကမာၻၾကီးေတာ႔ မပ်က္စီးနုိင္ေသးပါ၊ သုိ႔ေသာ္လူေတြရဲ႔ ပေယာဂေၾကာင္႔ေရာ သဘာ၀ရဲ႔ပေယာဂေၾကာင္႔ပါ ကမာၻၾကီးမွာေတာ႔ ဆုိးက်ိဳးတရားေတြ မ်ားလာမွာေတာ႔ ေသခ်ာတာဆုိတာကုိပါဘဲ။

ဘုရားေဟာၾကားတဲ႔ တရားသေဘာအရျဖစ္ျပီးရင္ေတာ႔ ပ်က္စီးရဦးမွာ သဘာ၀တရားေတာ္နဲ႔ ညီပါေပတယ္။ သုိ႔ေသာ္ျဖစ္ျပီးမပ်က္ေသးခင္မွာ ဘ၀အတြက္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ေရးအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ၾကိဳးစားရွင္သန္ေနရဦးမွာပါလား ဆုိတဲ႔အသိေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးကမာၻၾကီးေပၚရွိ လူသားမ်ားသဘာ၀ေဘးကင္းေ၀းျပီး၊ ခ်မ္းသာကုိယ္စိတ္ျမဲနုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုိက္ရပါတယ္။

1 comment to Solar Explosion

You must be logged in to post a comment.