ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ တိမ္ထုစုဖြဲ႕မႈမ်ားအားေကာင္းလာ

ျမန္္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၄ ရက္ ည ၈ နာရီတြင္ ရရွိသည့္ ၿဂိဳလ္တုဓါတ္ပံု(ေအာက္)၌ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္ တိမ္ထုမ်ား အားေကာင္းစြာျဖင့္ စုဖြဲ႕လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ အလားတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းတို႕တြင္ တိမ္မ်ားစုဖြဲ႕မႈ အားေကာင္းလွ်က္ရွိသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

မိုးေလဝသပညာရွင္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ ေမလ ၁၅ ရက္ခန္႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသို႕မုတ္သုန္ေလ စတင္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဘြယ္ရွိေၾကာင္း သိရွိရၿပီး၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႕ႏွင့္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အတြင္း တိမ္တိုက္မ်ား ထူထပ္စြာျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

သို႕ရာတြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန ယခု post ေရးသားခ်ိန္အထိ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ထူးျခားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚပါက ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။

 

MMW Blog Mobile Link http://tinyurl.com/6h4nyso

You must be logged in to post a comment.