ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

၂၀၁၂ ခုႏွွစ္၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃-၇၄ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္အႀကိဳကာလတြင္း ႀကိဳတင္မွန္းဆရန္ ခက္ခဲသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကီးမ်ားအနက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ နံနက္ အေစာပိုင္းတြင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၁၀ ရပ္ကြက္ ေဟမဝန္ ေစ်းႀကီး၏ မီးေလာင္မႈသည္ တစ္ခု အပါအဝင္အျဖစ္ စာရင္းဝင္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ မိုးသီးေႂကြျခင္းစသည္တို႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးရသည္ေလာက္ မဆိုးပါ။

မီးေလာင္မႈမ်ားကို လူသားမ်ားေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္မွန္လွ်င္ ထိုေပါ့ဆမႈကို သတိေပးျခင္း၊ အသိေပးျခင္း၊ အေရးယူလိုက္နာေစျခင္း စသည္တို႕ျဖင့္ ေနာင္ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခတ္ခံရမႈ အၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္ကို ကိုယ္ေတြ႕ ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ရာ၊ နာဂစ္အၿပီး ဂီရိမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခံရသည့္ အခါ အထိုက္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ သဘာဝေဘးအနၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈ အႏၱရာယ္သည္လည္း မုန္တိုင္းရာသီအတြင္း အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ဆိုးရြားစြာ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိနားလည္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္၊ ပုခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ရုတ္တရက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးဆင္းလာသည့္  ေတာင္က်ေရေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္လာမည့္ မုန္တိုင္းရာသီအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ထိုက္သင့္သေရြ႕ ေဆာင္ရြက္ထားၾကၿပီးျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ထိခိုက္ေသဆံုးပ်က္စီးမႈကို ခန္႕မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္မွ်အင္အားျပင္းျပင္းျဖင့္ ျဖစ္လာႏိုင္မည္ကို ခန္႕မွန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေသာ၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုင္ရန္/ခန္႕မွန္းႏိုင္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ “ငလ်င္လႈပ္ျခင္း”ဟူေသာ သဘာဝေဘးအနၱရာယ္တစ္ခု က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ပဲခူးငလွ်င္ႀကီးေနာက္ပိုင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္လႈပ္ႏိုင္ေျခရွိလာသည့္ ပဲခူးငလ်င္ႀကီး အမည္ျဖင့္ ဦးတင့္လြင္ေဆြမွ ေဆာင္းပါးေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဆာင္းပါးမွ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပရလွ်င္ –

 • စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႀကီးတစ္ေလွ်ာက္တည္ရွိေနၾကသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ ႀကီးမားသည့္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ကို ႀကံဳေတြ႕ရျခင္းမရွိခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္တစ္ႏွစ္နီးပါးရွိခဲ့ၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ငလ်င္အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မီတီကလည္း http://earthquakemyanmar.wordpress.com/ တြင္ တင္ျပထားပါသည္။
 • ၁၉၃၀ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အရြယ္အစား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္
  ၁၉၃၀ ပဲခူး ငလ်င္လႈပ္စဥ္က ရန္ကုန္၌ အေဆာက္အဦမ်ား ျပိဳသျဖင့္ လူ ၅၀ ခန္႕ ဆံုးရံႈးဖူးသည္။ ထိုစဥ္က လူဦးေရ ၁ သိန္းခန္႕ ေနသည္။ ယခု လူဦးေရ ၅သန္း၊ ျမိဳ႕ျပဧရိယာ အဆ ၂၀၊ ခံႏိုင္ရည္ က်ဆင္း ေနေသာ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ဆိုလွ်င္ အထိအခိုက္ risk သည္ မ်ားႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။ ထို႕အျပင္ ျမိဳ႕ဧရိယာကို အေရွ႕ဖက္ရွိ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ဖက္သို႕ ခ်ဲ႕ေနသည္။ အင္အားျပင္းေသာ ငလ်င္စက္ကြင္းသို႕ တိုးဝင္ ေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။ အျခားျမိဳ႕မ်ားလည္း ထိုနည္းတူစြာပင္ ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ျပအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ စီမံခန္႕ခြဲေရး သမားမ်ားအား ဤအခ်က္ကို အေရးတၾကီး စဥ္းစားၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မီတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသူရထြန္း ေရးသားတင္ျပသည့္ အခ်ိန္မေရြးလႈပ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ သံုးခြ ငလ်င္ ေဆာင္းပါးကိုလည္း http://blog.mmweather.com/2012/01/15/return-of-pegu-quake/ တြင္ ထည့္သြင္းေကာက္ႏွုတ္ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေဆာင္းပါးမွ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ျပန္လည္ ေဖၚျပလိုပါသည္ –

သံုးခြ- ဖေလးဘုရား ပဲခူးငလ်င္ျပတ္ေရြ႕သည္ အခ်ိန္မေရြး ၇ ဒႆမ ၂ ရစ္ခ်္စတာ စေကးအထိ ရွိေသာ ငလ်င္ႀကီး လႈပ္ခတ္ႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္ဟု ငလ်င္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာသည္။ အဆိုပါ ငလ်င္ေၾကာကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ ေလ့လာခဲ့ရာ အၿပီးသတ္ မသံုးသပ္ရေသး ေသာ္လည္း ငလ်င္ႀကီး ျပန္လႈပ္ႏိုင္ေျခ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္ ေလ့လာေနေၾကာင္း၊ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္ ပဲခူးငလ်င္ႀကီး၏ ဗဟုိခ်က္သည္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရွိသည္ဟု အဂၤလိပ္ ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာမႈကို ၂၀၀၂ – ၂၀၀၃ ႏွင့္ ၂၀၀၈ – ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တို႔တြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆို သည့္အခါ ၎တုိ႔က သံုးခြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ငလ်င္ခဲြေခ်ာင္းႏွင့္ ေရကန္မ်ားစြာ ရွိသည္ဟု ဆိုသျဖင့္ ဟုတ္မဟုတ္ ေလ့လာခဲ့ရာ ဟုတ္သည့္ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“အခုခ်ိန္မွာ အႏၲရာယ္ ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ပမာဏႀကီးတဲ့ ငလ်င္ႀကီး မလႈပ္ရင္ေတာင္ ပမာဏတစ္ခုခုနဲ႔ ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္ေျခ ရွိတယ္။ အျမဲ သတိထားသင့္တယ္” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။
ယင္းျပတ္ေရြ႕တြင္ ငလ်င္ႀကီး ျဖစ္ေပၚပါက ၎၏ ဂယက္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပါ ခံစားရႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသူရထြန္းက ဆိုသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ငလ်င္သဘာဝမွာ စိတ္မခ်ရ၊ အသင့္အတင့္ သြက္သည့္ ငလ်င္ရပ္ဝန္း အတြင္းတြင္ တည္ရွိေနသျဖင့္ မၾကာခဏ ခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အင္အား မျပင္းထန္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ဝန္းက်င္ကို ဗဟိုျပဳ၍ မၾကာခဏ လႈပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နံေဘး (ဝါ) ၿမိဳ႕ေအာက္တြင္ အားနည္းေသာ ေျမေၾကာတစ္ခု ရွိေနသည္ဟု ယူဆ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပဲခူးၿမိဳ႕မွာမူ အလြန္သြက္သည့္ ငလ်င္ရပ္ဝန္းအတြင္း တည္ရွိေနသည္ ျဖစ္၍ ခံရလွ်င္ ရန္ကုန္ ထက္ ပိုနာတတ္ေၾကာင္း ပဲခူးတြင္ ငလ်င္ ခပ္ျပင္းျပင္း ခံရသည္မွာ ၃၂ ႀကိမ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာ ဦးမင္းေထြးေနာင္ (ပညာေရး) ေရးသည့္ ျမန္မာ့ငလ်င္ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ – ၉ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အင္အားေသးငယ္ေသာ ငလ်င္အခ်ဳိ႕ လႈပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမငလ်င္တိုင္းတာေရးစခန္းမွ ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တည္ေနရာ ျမင္သာမႈ ရွိေစရန္ ေျမပံုတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပေပးထားပါသည္။ ဤသို႕ေသာ အင္အားေသး ငလ်င္ငယ္မ်ား လႈပ္ခတ္မႈရွိေနသည့္အတြက္ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ေနထိုင္ျခင္း စာေစာင္ကို http://tinyurl.com/7eh3ole မွ ရယူဖတ္ရႈၿပီး ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္ရန္ မလြယ္ကူသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း၍ အႀကံျပဳ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Apr 9, 2012      02:03    Myanmar     20° 8′ 24″ N      97° 52′ 48″ E     3.8
Apr 6, 2012       02:34    Myanmar    20° 40′ 12″ N    99° 57′ 0″ E       3.5
Mar 26, 2012    20:52    Myanmar    20° 3′ 0″ N         97° 33′ 36″ E     2.6
Mar 26, 2012    15:31    Myanmar     18° 16′ 12″ N      96° 25′ 48″ E     3.1
MAR 26 2012                   Myanmar     19°57’9.87″N    97° 53′ 24″ E    2.5

 

1 comment to ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းရန္ ခက္ခဲေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား

 • သူႀကီး

  ဒီလိုေဆာင္းပါးမ်ိဳးကေတာ့ ျပည္သူလူထုေတြအေနနဲ႔ ေသခ်ာသိရွိနားလည္ၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရွာင္ရွားႏိုင္ေအာင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖၚျပသင့္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာဘဲ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ ဘယ္လိုကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ရမယ္၊ ဘာေတြေရွာင္/ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာ (Public Safety) က႑တစ္ခုမ်ိဳးကိုလည္း အခုခ်ိန္ကတည္းက အေျခခံအဆင့္ေလာက္ကိုေတာ့ သိသင့္ေနပါၿပီ။ အစိုးရနဲ႔သက္ဆိုင္ရာ NGO အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း FM, TV ေတြမွာ ပညာေပးေတြ ပို႔ခ်သင့္တယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ Rescue Team ေတြ ဘယ္လိုလာမယ္၊ သူတို႔ကိုဘယ္လိုအေထာက္အပံ့ေပးရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးအထိေပါ့ဗ်ာ။
  ခက္တာကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တာထက္ ျဖစ္လာေတာ့လည္း ကံေပါ့ ဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္ရမယ့္ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ အခ်ိန္ေတြအတြက္ ဆင္ေျခအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး ကံကိုပံုခ်ၾကတဲ့အတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ အသက္အိုးအိမ္ဆံုးရံႈးမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကတာလည္း မနည္းေတာ့ပါဘူး။
  ကံကိုပံုခ်ခဲ့လို႔ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့ရသလို တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ပညာတတ္လူငယ္ေျမာက္မ်ားစြာကိုလည္း ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီးၿပီ။ အခုနည္းပညာတိုးတက္ေနခဲ့ေခတ္ႀကီးမွာလည္း အခ်က္အလက္ေတြသိရပါရက္နဲ႔ ထပ္မံၿပီးမလိုလားအပ္တဲ့ ဆံုးရံႈးမႈေတြထပ္ေပၚလာအံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ……..။

  တိုးတက္ေနတဲ့ေခတ္ႀကီးထဲမွာ လူေတြလည္းေတြးေခၚစဥ္းစားဥာဏ္ေတြ တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
  ခင္မင္ေလးစားလွ်က္
  သူႀကီး

You must be logged in to post a comment.