ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၂၉-၁-၂၀၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ညအပူခ်ိန္မ်ား တိုးလာေတာ့မည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းညအပူခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု (ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၆၃၀ နာရီအထိ)

ပံုအညႊန္း
-15 °C မွ 0 °C (အျပာႏု၊ မိုးျပာ၊ အျပာရင့္)
0 °C မွ 5 °C (အစိမ္းပုတ္)
5 °C မွ 15 °C (အစိမ္းရင့္၊ အစိမ္း ႏွင့္ အစိမ္းႏု)
20 °C မွ 30 °C (လိေမၼာ္ႏု၊ လိေမၼာ္၊ လိေမၼာ္ရင့္)
30 °C မွ 45 °C (အနီႏု၊ အနီ၊ အနီရင့္)

 

ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ – ပ်ဥ္းမနား ျဖဴး(၁၁၅ မိုင္) မံုရြာ
Tonight
Partly Cloudy 16 °C
Partly Cloudy
Tomorrow
Partly Cloudy 35 °C
Partly Cloudy
Tomorrow Night
Partly Cloudy 18 °C
Partly Cloudy
Tuesday
Partly Cloudy 34 | 21 °C
Partly Cloudy
Wednesday
Partly Cloudy 32 | 23 °C
Partly Cloudy
Thursday
Mostly Cloudy 36 | 22 °C
Mostly Cloudy
Tonight
Clear 13 °C
Clear
Tomorrow
Clear 28 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 13 °C
Clear
Tuesday
Clear 28 | 13 °C
Clear
Wednesday
Clear 29 | 14 °C
Clear
Thursday
Clear 31 | 13 °C
Clear
Tonight
Clear 12 °C
Clear
Tomorrow
Clear 30 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 12 °C
Clear
Tuesday
Clear 30 | 12 °C
Clear
Wednesday
Clear 30 | 12 °C
Clear
Thursday
Clear 31 | 14 °C
Clear
Tonight
Clear 12 °C
Clear
Tomorrow
Clear 32 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 14 °C
Clear
Tuesday
Partly Cloudy 32 | 16 °C
Partly Cloudy
Wednesday
Clear 32 | 15 °C
Clear
Thursday
Clear 32 | 17 °C
Clear
Tonight
Clear 15 °C
Clear
Tomorrow
Clear 29 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 15 °C
Clear
Tuesday
Clear 29 | 15 °C
Clear
Wednesday
Clear 29 | 14 °C
Clear
Thursday
Clear 29 | 15 °C
Clear
ေညာင္ဦး ေတာင္ႀကီး လားရိႈး ျပင္ဦးလြင္ ျမစ္ႀကီးနား
Tonight
Clear 12 °C
Clear
Tomorrow
Clear 28 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 15 °C
Clear
Tuesday
Clear 29 | 17 °C
Clear
Wednesday
Clear 29 | 17 °C
Clear
Thursday
Clear 29 | 16 °C
Clear
Tonight
Clear 6 °C
Clear
Tomorrow
Clear 25 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 7 °C
Clear
Tuesday
Clear 25 | 6 °C
Clear
Wednesday
Clear 25 | 6 °C
Clear
Thursday
Clear 26 | 8 °C
Clear
Tonight
Clear 5 °C
Clear
Tomorrow
Clear 24 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 6 °C
Clear
Tuesday
Clear 24 | 6 °C
Clear
Wednesday
Clear 24 | 6 °C
Clear
Thursday
Clear 25 | 6 °C
Clear
Tonight
Clear 13 °C
Clear
Tomorrow
Clear 29 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 13 °C
Clear
Tuesday
Clear 28 | 13 °C
Clear
Wednesday
Clear 28 | 14 °C
Clear
Thursday
Clear 29 | 13 °C
Clear
Tonight
Clear 8 °C
Clear
Tomorrow
Clear 24 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 10 °C
Clear
Tuesday
Clear 24 | 9 °C
Clear
Wednesday
Clear 24 | 10 °C
Clear
Thursday
Clear 25 | 10 °C
Clear
ျပည္ စစ္ေတြ ပုသိမ္ ကေလး လြိဳင္ေကာ္
Tonight
Clear 16 °C
Clear
Tomorrow
Clear 31 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 16 °C
Clear
Tuesday
Clear 32 | 17 °C
Clear
Wednesday
Clear 32 | 18 °C
Clear
Thursday
Clear 34 | 20 °C
Clear
Tonight
Clear 17 °C
Clear
Tomorrow
Clear 27 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 18 °C
Clear
Tuesday
Clear 28 | 18 °C
Clear
Wednesday
Partly Cloudy 27 | 17 °C
Partly Cloudy
Thursday
Clear 26 | 17 °C
Clear
Tonight
Partly Cloudy 17 °C
Partly Cloudy
Tomorrow
Partly Cloudy 32 °C
Partly Cloudy
Tomorrow Night
Mostly Cloudy 18 °C
Mostly Cloudy
Tuesday
Partly Cloudy 32 | 20 °C
Partly Cloudy
Wednesday
Partly Cloudy 32 | 22 °C
Partly Cloudy
Thursday
Mostly Cloudy 32 | 22 °C
Mostly Cloudy
Tonight
Clear 8 °C
Clear
Tomorrow
Clear 24 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 8 °C
Clear
Tuesday
Clear 24 | 10 °C
Clear
Wednesday
Clear 24 | 9 °C
Clear
Thursday
Clear 24 | 8 °C
Clear
Tonight
Clear 8 °C
Clear
Tomorrow
Clear 27 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 9 °C
Clear
Tuesday
Clear 29 | 10 °C
Clear
Wednesday
Clear 28 | 10 °C
Clear
Thursday
Clear 28 | 14 °C
Clear
ေတာင္ငူ မေကြး ေမာ္လၿမိဳင္ ထားဝယ္ ၿမိတ္
Tonight
Clear 12 °C
Clear
Tomorrow
Clear 32 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 14 °C
Clear
Tuesday
Partly Cloudy 32 | 16 °C
Partly Cloudy
Wednesday
Clear 32 | 15 °C
Clear
Thursday
Clear 32 | 17 °C
Clear
Tonight
Clear 15 °C
Clear
Tomorrow
Clear 29 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 16 °C
Clear
Tuesday
Clear 30 | 16 °C
Clear
Wednesday
Clear 31 | 16 °C
Clear
Thursday
Clear 31 | 16 °C
Clear
Tonight
Clear 21 °C
Clear
Tomorrow
Clear 34 °C
Clear
Tomorrow Night
Clear 23 °C
Clear
Tuesday
Partly Cloudy 34 | 23 °C
Partly Cloudy
Wednesday
Partly Cloudy 34 | 23 °C
Partly Cloudy
Thursday
Partly Cloudy 34 | 24 °C
Partly Cloudy
Tonight
Chance of a Thunderstorm 21 °C

Chance of T-storms

40% chance of precipitation
Tomorrow
Chance of a Thunderstorm 33 °C

Chance of T-storms

40% chance of precipitation
Tomorrow Night
Chance of a Thunderstorm 22 °C

Chance of T-storms

20% chance of precipitation
Tuesday
Chance of a Thunderstorm 33 | 21 °C

Chance of T-storms

30% chance of precipitation
Wednesday
Chance of a Thunderstorm 34 | 23 °C

Chance of T-storms

40% chance of precipitation
Thursday
Chance of a Thunderstorm 34 | 21 °C

Chance of T-storms

40% chance of precipitation
Tonight
Thunderstorm 25 °C

T-storms

70% chance of precipitation
Tomorrow
Chance of a Thunderstorm 29 °C

Chance of T-storms

40% chance of precipitation
Tomorrow Night
Thunderstorm 24 °C

T-storms

20% chance of precipitation
Tuesday
Chance of a Thunderstorm 29 | 23 °C

Chance of T-storms

40% chance of precipitation
Wednesday
Chance of a Thunderstorm 31 | 24 °C

Chance of T-storms

40% chance of precipitation
Thursday
Chance of a Thunderstorm 31 | 24 °C

Chance of T-storms

30% chance of precipitation

You must be logged in to post a comment.