ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕ ရာသီဥတု ခန္႕မွန္းခ်က္ – ၂၃-၁-၂၀၁၂

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းညအပူခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျချပပံု (ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ နံနက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၀၆၃၀ နာရီအထိ)
ပံုတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ နံနက္ တြင္ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အပူခ်ိန္မ်ားကို အေရာင္ျဖင့္ ေဖၚျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္မ်ားဆက္လက္က်ဆင္းေနမည့္ အေျခအေနကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေတြ႕ျမင္ရမည့္ အပူခ်ိန္မ်ား –
5 °C  မွ  15 °C အတြင္း (အစိမ္းေရာင္ရင့္၊ အစိမ္းေရာင္ ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ အႏု)
20 °C (လိေမၼာ္ေရာင္အႏု)

 

ရန္ကုန္ မႏၱေလး ေနျပည္ေတာ္ – ပ်ဥ္းမနား ျမစ္ႀကီးနား မံုရြာ
Today
Partly Cloudy 33 °C
Partly Cloudy
Tonight
Partly Cloudy 18 °C
Partly Cloudy
Tomorrow
Partly Cloudy 32 | 15 °C
Partly Cloudy
Wednesday
Partly Cloudy 33 | 14 °C
Partly Cloudy
Thursday
Partly Cloudy 33 | 14 °C
Partly Cloudy
Friday
Partly Cloudy 34 | 17 °C
Partly Cloudy
Today
Clear 28 °C
Clear
Tonight
Clear 12 °C
Clear
Tomorrow
Clear 27 | 13 °C
Clear
Wednesday
Clear 27 | 13 °C
Clear
Thursday
Clear 27 | 12 °C
Clear
Friday
Clear 28 | 13 °C
Clear
Today
Clear 28 °C
Clear
Tonight
Clear 8 °C
Clear
Tomorrow
Clear 29 | 9 °C
Clear
Wednesday
Clear 28 | 9 °C
Clear
Thursday
Clear 29 | 10 °C
Clear
Friday
Clear 29 | 12 °C
Clear
Today
Clear 23 °C
Clear
Tonight
Partly Cloudy 9 °C
Partly Cloudy
Tomorrow
Clear 22 | 8 °C
Clear
Wednesday
Partly Cloudy 23 | 8 °C
Partly Cloudy
Thursday
Clear 23 | 8 °C
Clear
Friday
Clear 24 | 10 °C
Clear
Today
Clear 27 °C
Clear
Tonight
Clear 14 °C
Clear
Tomorrow
Clear 27 | 15 °C
Clear
Wednesday
Clear 27 | 14 °C
Clear
Thursday
Clear 27 | 15 °C
Clear
Friday
Clear 29 | 15 °C
Clear
ေညာင္ဦး ေတာင္ႀကီး လားရိႈး ျပင္ဦးလြင္ မင္းတပ္
Today
Clear 27 °C
Clear
Tonight
Clear 14 °C
Clear
Tomorrow
Clear 27 | 15 °C
Clear
Wednesday
Clear 27 | 15 °C
Clear
Thursday
Clear 28 | 15 °C
Clear
Friday
Clear 28 | 16 °C
Clear
Today
Clear 24 °C
Clear
Tonight
Clear 6 °C
Clear
Tomorrow
Clear 23 | 5 °C
Clear
Wednesday
Clear 23 | 5 °C
Clear
Thursday
Clear 24 | 6 °C
Clear
Friday
Clear 25 | 7 °C
Clear
Today
Clear 22 °C
Clear
Tonight
Clear 4 °C
Clear
Tomorrow
Clear 22 | 4 °C
Clear
Wednesday
Clear 22 | 4 °C
Clear
Thursday
Clear 24 | 4 °C
Clear
Friday
Clear 23 | 6 °C
Clear
Today
Clear 29 °C
Clear
Tonight
Clear 12 °C
Clear
Tomorrow
Clear 27 | 13 °C
Clear
Wednesday
Clear 27 | 12 °C
Clear
Thursday
Clear 27 | 12 °C
Clear
Friday
Clear 28 | 13 °C
Clear
Today
Clear 23 °C
Clear
Tonight
Clear 7 °C
Clear
Tomorrow
Clear 23 | 9 °C
Clear
Wednesday
Clear 23 | 5 °C
Clear
Thursday
Clear 23 | 6 °C
Clear
Friday
Clear 24 | 7 °C
Clear
ျပည္ စစ္ေတြ ပုသိမ္ ထားဝယ္ မေကြး
Today
Clear 30 °C
Clear
Tonight
Clear 14 °C
Clear
Tomorrow
Clear 31 | 14 °C
Clear
Wednesday
Clear 31 | 14 °C
Clear
Thursday
Clear 30 | 15 °C
Clear
Friday
Clear 31 | 14 °C
Clear
Today
Clear 25 °C
Clear
Tonight
Clear 16 °C
Clear
Tomorrow
Clear 26 | 16 °C
Clear
Wednesday
Clear 26 | 17 °C
Clear
Thursday
Clear 27 | 18 °C
Clear
Friday
Clear 27 | 19 °C
Clear
Today
Partly Cloudy 30 °C
Partly Cloudy
Tonight
Clear 18 °C
Clear
Tomorrow
Clear 30 | 18 °C
Clear
Wednesday
Clear 30 | 17 °C
Clear
Thursday
Clear 31 | 15 °C
Clear
Friday
Partly Cloudy 32 | 17 °C
Partly Cloudy
Today
Partly Cloudy 33 °C
Partly Cloudy
Tonight
Clear 20 °C
Clear
Tomorrow
Partly Cloudy 34 | 20 °C
Partly Cloudy
Wednesday
Chance of a Thunderstorm 33 | 21 °C
Chance of T-storms

20% chance of precipitation
Thursday
Chance of a Thunderstorm 34 | 20 °C
Chance of T-storms

20% chance of precipitation
Friday
Chance of a Thunderstorm 33 | 20 °C
Chance of T-storms

40% chance of precipitation
Today
Clear 29 °C
Clear
Tonight
Clear 14 °C
Clear
Tomorrow
Clear 30 | 15 °C
Clear
Wednesday
Clear 29 | 16 °C
Clear
Thursday
Clear 29 | 16 °C
Clear
Friday
Clear 30 | 16 °C
Clear

မိုးဇလ lowest Temp

You must be logged in to post a comment.