ကမၻာၾကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားႏိုင္သည့္ ၾကီးမားေသာ ျဂိဳဟ္သိမ္ တစ္ခုေတြ႔ရွိ

ကမၻာၾကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားႏိုင္သည့္ ၾကီးမားေသာ ျဂိဳဟ္သိမ္ တစ္ခုေတြ႔ရွိ

လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ၾကီးမားလွေသာ ျဂိဳဟ္သိမ္ တစ္ခုမွာလ၏ အကြာအေဝးထက္ပင္ ပိုမိုနီးကပ္သည့္ အကြာအေဝးျဖင့္ ကမၻာၾကီးအနီးမွ ျဖတ္သန္း သြားႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္ျပီး ၎တို႔ အေနျဖင့္ စုံစမ္းေရး အာကာသယာဥ္ကဲ့သုိ႔ အကုန္အက် မ်ားသည့္ ယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္စရာ မလိုဘဲ စူးစမ္း ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

2005 YU 55 ဟုအမည္ ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ျဂိဳဟ္သိမ္မွာ လာမည့္ အပတ္ ၾကာသပေတးေန႔ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၃ နာရီ ၂၈ မိနစ္တြင္ ကမၻာ ႏွင့္ မိုင္ ၂၀၁,၀၀၀ အကြာမွ ျဖတ္သန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလို ျဖစ္ရပ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ပမာဏ ရွိသည့္ ျဂိဳဟ္သိမ္တစ္ခု ကမၻာကို ျဖတ္သန္း ခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အျဖစ္ ေတြ႔ႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားသိပၸံ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ Scott Fisher မွ ေျပာၾကားခဲ့ကာ ယခုလို အခြင့္အခါသင့္ ခ်ိန္တြင္ ရွားပါးလွသည့္ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့သည္။

ယခု ျဂိဳဟ္သိမ္မွာ အခ်င္း ၁၃၁၂ ေပခန္႔ ရွိျပီး ယခုလုိ ျဖတ္သန္း သြားေသာ္လည္ ကမၻာႏွင့္ လတို႔ကို ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း နာဆာရွိ ဒံုးပ်ံ စမ္းသပ္ေရး စခန္းမွ သိပၸံပညာရွင္ Don Yeomans မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုျဂိဳဟ္သိမ္ကို အေကာင္းဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း အခ်ိန္ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေရွ႔ပိုင္း ကမ္းေျခတြင္ ျမင္ရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ YU 55 မွာ လြန္ခဲသည့္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကလည္း ကမၻာကို ျဖတ္သန္း ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ခန္႔မွန္း ထားၾကသည္။

1 comment to ကမၻာၾကီးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ျဖတ္သြားႏိုင္သည့္ ၾကီးမားေသာ ျဂိဳဟ္သိမ္ တစ္ခုေတြ႔ရွိ

You must be logged in to post a comment.