ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕အနီးမွ ေတာင္မ်ားနိမ့္ဆင္းျခင္းႏွင့္ ေျမျပင္ျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ား

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီအထိ (၂၄ နာရီအတြင္း) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၊ ပဲခူးရိုးမေတာင္ေပၚ ေက်ာက္မီးေခ်ာင္း ႀကိဳးဝိုင္း၊ ကရင္ေမွ်ာင္ေနရာေဒသ၊ ဘန္းကုန္းဆည္အနီး၊ အျမင့္ေပ ၁ဝဝ ေက်ာ္ခန္႕ရွိသည့္ ေတာင္တစ္ဝက္ခန္႕(ေတာင္ထိပ္မွ အျမင့္ ၂၅ ေပခန္႕၊ အက်ယ္ တစ္ ဧက ေက်ာ္ခန္႕အထိ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္က်သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းေတာင္“ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ေတာင္အခ်ဳိ႕လည္း တျဖည္းျဖည္း နိမ့္ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

တစ္ဖန္ .. ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ – ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ငမင္ေက်းရြာ အေရွ႕ဘက္ ၁၂ မိုင္ခန္႕အကြာ ေတာင္သူဦးျမစိန္၏ ေျမကြက္အတြင္း ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ ည ၁၂ နာရီမွ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီအတြင္း ယာေျမကြက္အတြင္းမွ အက်ယ္ ေပ ၁ဝဝ၊ အရွည္ေပ ၅ဝဝ၊ အျမင့္ ေပ ၃ဝ ခန္႕ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ထပ္မံသိရပါသည္။

ဤျဖစ္စဥ္မွာ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု အျဖစ္ ယူဆႏိုင္ၿပီး တည္ေနရာအား ေလ့လာခဲ့ရာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေတာင္တြင္းႀကီး ငလွ်င္ လႈပ္သည့္ ငလွ်င္ ဗဟိုခ်က္မွ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၄ မိုင္ခန္႕၊ ေတာင္ညိဳၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ မိုင္ ေက်ာ္ခန္႕၊ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၄ဝ ခန္႕တြင္ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

မိုးမက်မီကာလအတြင္းက –

ပဲခူးရိုးမေတာင္ေပၚ၊ ဝါးကတုတ္တမံ အနီး – အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ႂကြက္ဝမ္းျဖဴမ်ား အုပ္လိုက္ထြက္လာကာ ေနရာေျပာင္းၾကသည္ဟု ယူဆရေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို မွတ္မိၾကမည္ထင္ပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ ထူးဆန္းၿပီး ျဖစ္ေနက်မဟုတ္၊ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ မဟုတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယခု ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္တြင္ မိုးသည္းထန္ၿပီး ေရႀကီးျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသေလာ? ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ လာနီညာ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မိုးမ်ားၿပီး ေရႀကီးရသည္ေလာ? စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားအျပင္ …. ေအာက္ပါ ပေဟဠိေမးခြန္းမ်ားကို သိရွိနားလည္သူ – ပညာရွင္ႀကီးမ်ားမွ သံုးသပ္ေျဖၾကားေပးႏိုင္ပါလွ်င္ …

  • ယခင္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္က ေတာင္တြင္းႀကီး ငလွ်င္လႈပ္ခဲ့ခ်ိန္မတိုင္မီ၊ လႈပ္အၿပီး ဤသို႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း ရွိဖူးပါသလား?
  • ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ယခုလိုျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့ဖူးတာ ရွိပါသလား?
  • ရွိခဲ့လွ်င္ ဘယ္အခ်ိန္က ဘယ္ေနရာမွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသနည္း?
  • ယခု ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မည္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသနည္း?
  • ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႕၌ ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္ ကမာၻေျမအနီးေရာက္လာမည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ဟု ယူဆပါသလား?

MMW Blog Mobile Link http://tinyurl.com/6h4nyso

You must be logged in to post a comment.