တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MUIFA-AUG5-update

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MUIFA(KABAYAN) မုန္တိုင္းမ်က္ေစ့ အိုကီနာဝါကၽြန္းအရြယ္အစားခန္႕ရွိ ….
အိုကီနာဝါကၽြန္း အနီးမွ ျဖတ္သန္းၿပီး အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိကာ တရုတ္ျပည္မႀကီး အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေဒသမ်ားသို႕ ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္မည္ ခန္႕မွန္း ….

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MUIFA ၏ ႀကီးမားေသာ မုန္တိုင္း မ်က္ေစ့သည္ အိုကီနာဝါကၽြန္း ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္မွ ေျဖးညွင္းစြာ ျဖတ္သန္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။မုန္တိုင္းေရြ႕လ်ားႏွဳန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၃ မိုင္မွ ၄ မိုင္ခန္႕သာရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းဗဟိုတြင္ ေလတိုက္ႏွဳန္း တစ္နာရီ ၁၆ဝ ကီလိုမီတာ(၉၉.၄၂ မိုင္) မွ ၁၉၅ ကီလိုမီတာ(၁၂၁.၁၇ မိုင္) ႏွုန္းအထိရွိၿပီး၊ မုန္တိုင္းဒီလွဳိင္း အျမင့္ ၃၅ ေပ အထိ ရွီေၾကာင္း သိရပါသည္။ ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ေသာၾကာေန႕ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MUIFA သည္ အိုကီနာဝါကၽြန္း၊ နာဟာၿမိဳ႕မွ ၉၁ ကီလိုမီတာေဝးသည့္ ေနရာအထိ ေရြ႕လ်ားသြားမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး၊ စေနေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႕တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္ကာ တရုတ္ျပည္မႀကီး၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ Shanghai ႏွင့္ Jiangsu ခရိုင္မ်ားဆီသို႕ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ Jiangsu ခရိုင္အနီးသို႕ စတင္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ Shanghai ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၂၇၆ ကီလိုမီတာ(၁၇၁.၅ မိုင္) သို႕ ေရာက္ရွိဗဟိုျပဳေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Typhoon 2000 မွ ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ယေန႕ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ေသာၾကာေန႕ – ဂ်ပန္ စံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၂ နာရီခြဲ ႏွဳတ္၍တြက္ပါရန္) တြင္ အိုကီနာဝါကၽြန္း၊ Kadena ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္း ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁ဝ၉ ကီလိုမီတာ(၆၇.၇၃ မိုင္) အကြာအေဝးမွ ဆက္လက္ ျဖတ္သန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္မႀကီး – Jiangsu ခရိုင္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသသို႕ အဆင့္-၃ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း အျဖစ္ ခ်ဥ္းကပ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တနဂၤေႏြေန႕ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ စံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီ ၾကားတြင္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ အနီးသို႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

THIS AFTERNOON (FRI): Starts to move away from Okinawa…about 91 km WSW of Naha, Okinawa or 112 km SW of Kadena Air Base [2PM AUG 05: 25.8N 126.9E @ 160kph].
TOMORROW EARLY MORNING (SAT): Turns NW across the East China Sea, farther away from Okinawa…about 200 km WNW of Okinawa City [2AM AUG 06: 26.7N 125.8E @ 160kph].
TOMORROW AFTERNOON (SAT): Intensified slightly as it moves across the warm waters of the East China Sea…threatens Eastern China particularly Shanghai & Jiangsu Province…about 393 km East of Wenzhou, China 2PM AUG 06: 27.9N 124.7E @ 165kph].
SUNDAY EARLY MORNING: Nears Category 3 status…approaching the coast of Jiangsu Province…about 276 km SE of Shanghai, China [2AM AUG 07: 29.5N 123.5E @ 175kph].

OKINAWA ISLAND: Passing to the southwest of the island…about 109 km SW of Kadena Air Base [ETA: between 11:00 AM-1:00 PM Japan Time, Friday].
METROPOLITAN SHANGHAI: Just along the coast of Jiangsu Province, China…passing very close to the east of Shanghai [ETA: between 2:00-4:00 PM Shanghai Time, Sunday].

တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MUIFA ၏ မ်က္ေစ့မွာ အခ်င္းမိုင္ ၆၅ မိုင္ခန္႕ ရွိၿပီး မုန္တိုင္း အရြယ္အစားမွာ အခ်င္း ၅၇၄.၅ မိုင္ (၉၂၅ ကီလိုမီတာ) ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ႀကီးမားလွသည့္ မုန္တိုင္း မ်က္ေစ့သည္ အိုကီနာဝါကၽြန္းတစ္ကၽြန္းလံုး၏ အတိုင္းအတာခန္႕ ရွိပါသည္။

The large ragged eye of Typhoon MUIFA (KABAYAN) moving offshore of Southern Okinawa…Northern Eyewall moving into Naha & Kadena Air Base…Typhoon Conditions expected. This system has just moved out of the Philippine Area of Responsibility (PAR).

Residents and visitors along the Southern Islands of Japan, Taiwan & Eastern China should closely monitor the progress of MUIFA (KABAYAN).

CURRENT STORM INFORMATION

Time/Date: 7:00 AM PhT Fri August 05 2011
Location of Eye: 25.3 degrees-N Lat 127.9 degrees-E Lon
Distance 1: 102 km SSE of Naha, Okinawa
Distance 2: 123 km South of Kadena Air Base, Okinawa
Distance 3: 134 km South of Okinawa City, Okinawa
Distance 4: 384 km ENE of Ishigakijima, Japan
Distance 5: 635 km ENE of Taipei, Taiwan
Distance 6: 806 km NE of Basco, Batanes
Distance 7: 812 km SE of Ningbo, China
Distance 8: 914 km SE of Shanghai, China
MaxWinds (1-min avg): 160 kph (85 kts) near the center
Peak Wind Gusts: 195 kph (105 kts)
Present Movement: WNW @ 09 kph (05 kts)
Towards: Offshore of Okinawa
24hr Rainfall Accum (SW of center): 300 mm (High)
Rainrate (near center): >30 mm/hr (Heavy)
Minimum Central Pressure: 959 millibars (hPa)
Saffir-Simpson Typhoon Scale: Category 2
Size (in Diameter): 925 km (500 nm) / Very Large
Wind Area Distribution (in Knots): Current Wind Profile
Max Sea Wave Height (near center): 35 ft
Possible Storm Surge Height: 6-8 ft [1.8-2.6 m]
Wunder TrackMap (for Public): 3:00 AM JST Fri Aug 04

EFFECTS & HAZARDS SUMMARY

MUIFA’s (KABAYAN) circulation remains circular and compact w/ thick raincloud convection on all quadrants. The typhoon continues to display a large ragged eye about 55 km across. Below is the summary of the storm’s parts and its hazards affecting specific areas:

EYE – over water (near the coast of Southern Okinawa)…not affecting any land areas. Possible calm and lull conditions (with <20 kph winds) can be expected inside the eye (click here to know more about the EYE).
EYEWALL – especially the northern part has started to move across the southern parts of Okinawa which includes Naha and Kadena Air Base. Typhoon Conditions with Typhoon Force Winds (>118 kph) can be expected within this wall (click here to know more about the Eyewall).
INNER RAINBANDS – spreading & affecting the rest of Okinawa and Southern Ryukyus. Tropical Storm Conditions w/ Tropical Storm Force Winds (62-117 kph) will be expected along these bands.
OUTER RAINBANDS – spreading & affecting Naje Island and Northern Ryukyus. Tropical Depression Conditions w/ moderate to strong winds (25-61 kph) will be expected along these bands (click here to know more about Rainbands).
24HR TOTAL RAINFALL ACCUMULATION – from 5 up to 200 mm (low to high rainfall) can be expected along the outer & inner rainbands, affecting Okinawa & the Ryukyus…with isolated amounts of up to 300 mm (high) near the center of MUIFA (KABAYAN) especially along the SW portion of the circulation. (click to open NOAA’s eTRaP graphic).

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုးေလဝသဌာနမ်ား၏ မုန္တိုင္းလမ္းေၾကာင္း ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းပံုျဖစ္ပါသည္။ (အထက္ပံု)

3 comments to တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MUIFA-AUG5-update

 • mmweather.ygn

  လာမည့္ ၄၈ နာရီမွ ၇၂ နာရီအတြင္း တရုတ္ျပည္မႀကီး အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကမ္းရိုးတန္းေဒသ Shanghai ႏွင့္ Jiangsu ခရိုင္မ်ား၏ ကမ္းရိုးတန္း၊ ရွန္ဟိုင္းေလဆိပ္ အေရွ႕ဘက္ မိုင္ ၅ဝ ခန္႕မွ ကပ္၍ ျဖတ္ေက်ာ္တိုက္ခတ္မည့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း MUIFA ၏ လမ္းေၾကာင္းျပ ပံု ျဖစ္ပါသည္

  view original size

 • mmweather.ygn

  လာမည့္ ၃၆ နာရီအတြင္း ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕အား တိုင္းဖြန္းမုန္တိုင္း စတင္တိုက္ခတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

  SHANGHAI — China Friday warned millions of people living along its east coast to stay indoors and cancelled more than 100 flights in preparation for the most powerful typhoon in years.
  Typhoon Muifa, which was packing winds of up to 162 kilometres per hour (100 miles per hour), is expected to make landfall on China’s east coast on Saturday evening or on Sunday.
  A weather official in Shanghai told local media the city had “basically ruled out” a direct hit, yet warned it might be close.

  The typhoon would be the worst to affect China’s commercial centre since 2005, when Typhoon Matsa killed seven people after making landfall nearby.

  China Southern Airlines cancelled more than 140 flights to eastern China from Saturday afternoon while Shanghai-based China Eastern Airlines warned of a “severe impact” on services.
  Shanghai warned bullet train services might be affected by the storm — a sensitive issue after a deadly high-speed train crash two weeks ago that was initially blamed on weather conditions.
  The official Xinhua news agency said China had called more than 7,000 fishing boats back to harbour and local governments were preparing for possible evacuation of residents.
  Muifa lashed Japan’s Okinawa island Friday, causing heavy rains, sparking flight cancellations and blackouts and leaving at least a dozen people with mostly light injuries.
  China’s National Meteorological Centre said the typhoon was forecast to make landfall in the eastern provinces of Zhejiang or Jiangsu, both of which neighbour Shanghai.
  Strong winds, torrential rain and waves of up to 4.5 metres (15 feet) high were expected in coastal areas and up to 12 metres in the East China Sea.
  However, the storm decreased in power on Wednesday night, going from a super typhoon to a severe typhoon.

You must be logged in to post a comment.