ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဇယား

ေအာက္ေဖၚျပပါဇယားတြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေရႀကီးမႈျဖစ္ပြားမည့္/ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ား၏ တည္ေနရာအား လတၱီတြဒ္/ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ အညႊန္းႏွင့္ျပထားၿပီး အနီးဆံုး ၿမိဳ႕/ေဒသ အမည္မ်ားကို ယွဥ္တြဲေဖၚျပေပးထားပါသည္

2 comments to ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ႏိုင္ေျခဇယား

  • ေအာင္ျမင္ဦး

    ဦး၀င္းႏိုင္ေရ ဒီဇယားရွိတဲ့ မူရင္းလင့္ေလးရမလားဗ် .. nasa ထဲမွာ၀င္ရွာတာ လည္ေနလို ့ ..။
    ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တျခားေခါင္းစဥ္ေတြမွာလည္း မူရင္း(Auto Updated) ျဖစ္တဲ့ ပံုေတြရဲ့ တည္ေနရာေလးေတြ ထည့္ေပးပါလား။

You must be logged in to post a comment.