(၂၁)ရာစုနွစ္အတြင္း မၾကာမွီကာလတြင္ ၾကယ္တာရာတခု ေပါက္ကြဲနုိင္သည္ဆုိေသာသတင္း။

ၾကယ္တာရာ ေပါက္ကြဲမွဳတစ္ခုေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးသည္ ရက္သတၱပတ္

အနည္းငယ္ခန္႔ ေန႔ခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္ေပၚေနရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာျပီဟု

ၾသစေၾတးလ် ပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား။

ကယ္တာရာ ေပါက္ကြဲမွဳတစ္ခုေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးသည္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔ ေန႔ခ်ည္းသက္သက္ ျဖစ္ေပၚေနရန္ အခ်ိန္နီးကပ္လာျပီဟု ၾသစေၾတးလ် ပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကား

တူး၀န္းဘား ၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂

ကမၻာ့နကၡတ္တာရာ ပညာရွင္မ်ားသည္ သမိုင္းတင္ျပီးေခတ္ ေနာက္ပိုင္း ယေန႔ ၂၁ ရာစုအတြင္း အာကာသဆိုင္ရာ အထူးျခား ဆန္းၾကယ္ဆံုး သတင္းတစ္ပုဒ္ အျဖစ္ ကမၻာၾကီးအတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ေနလံုးတစ္ခု ေပၚလာျပီး ေန႔ညကြဲျပားျခင္း ေခတၱရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္သည္ ဆိုေသာ သတင္းကို ၾသစေၾတးလ် သတင္းဌာနမွ တစ္ဆင့္ ကမၻာသို႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က တင္ျပခဲ့သည္။

၄င္းတို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ကမၻာ့ေကာင္းကင္မွ ျမင္ရေသာ ၾကယ္ၾကီးမ်ားထဲတြင္ အဌမအၾကီးဆံုး အနီေရာင္ ၾကယ္ၾကီး ျဖစ္သည့္ Betelgeuse သည္ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ရန္ စြမ္းအင္ မၾကာမီ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ ျဖစ္ျပီး ယင္းကဲ့သို႔ စြမ္းအင္မ်ား ကုန္ဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ ဆူပါႏိုဗာ (Supernova) ေခၚ ၾကယ္တာရာ ေပါက္ကြဲမွဳတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ဆူပါႏိုဗာ ေပါက္ကြဲေသာ အခါ နဂါးေငြ႔တန္းတစ္ခုစာ အက်ယ္အ၀န္းအထိ ေတာက္ပေသာ အလင္းတန္းမ်ား ျဖာထြက္လာမည္ ျဖစ္ျပီး ကမၻာေျမသည္ ၄င္းျဖစ္စဥ္မွ အလင္းေရာင္မ်ား ရရွိေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေန႔ႏွင့္ည လည္ပတ္မွဳ ျဖစ္စဥ္ ယာယီ ေျပာင္းလဲကာ ေန႔အျဖစ္ ျဖင့္သာ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔ တည္ရွိေနမည္ဟု ပညာရွင္မ်ား ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ အလင္းတန္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ ၾကယ္စုၾကီးသည္ ကမၻာေျမျပင္ေပၚမွ ၾကည့္လွ်င္ ဒုတိယ ေနတစ္လံုးကဲ့သို႔ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္းတြင္ ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

မၾကာမီ ၾကယ္တာရာ ေပါက္ကြဲမွဳၾကီး ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုေနၾကေသာ Betelgeuse ၾကယ္ၾကီး

ဤကဲ့သို႔ ကမၻာၾကီးသည္ ေနႏွစ္လံုးမွ အျပိဳင္ အလင္းမ်ား ရရွိေနျခင္းသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တြင္မွ တစ္ၾကိမ္ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ျပီး အစက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုေသးသည္ဟု တြက္ဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုဆိုလွ်င္ ဤသို႔ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္ လြန္စြာ နီးကပ္ေနျပီဟု နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။

“အခုဆိုရင္ ဒီၾကယ္အိုၾကီးဟာ သူ႔ရဲ့ အလယ္ဗဟိုမွာ မီးစာကုန္ ဆီခန္း ျဖစ္ေန ပါျပီ။ သူ႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ ေလာင္စာ စြမ္းအင္ေတြ ကုန္သြားရင္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ျပိဳပ်က္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ကြင္းစ္လန္းေတာင္ပိုင္း တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ ဘရက္ ကာတာမွ အဆိုပါ သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေရးသားထားခဲ့သည္။

၄င္းက ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ရာတြင္ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေန႔ညမကြဲျပားဘဲ ေန႔အသြင္ျဖင့္ တည္ရွိေနျခင္းသည္ အနည္းဆံုး ရက္သတၱပတ္ ႏွစ္ပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

၄င္း Betelgeuse ၾကယ္နီၾကီးသည္ ကမၻာေျမမွ အလင္းႏွစ္ ၆၄၀ အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိေသာ Orion ၾကယ္စုတြင္ ပါ၀င္ျပီး ကမၻာမွ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ပင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သလို လာမည့္ ၾကယ္တာရာ ေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေနကာမ်က္မွန္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ၾကည့္ရွဳရန္ မလိုေၾကာင္း၊ မၾကာမီ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း၌ ကမၻာသူကမၻာသား တို႔သည္ ကမၻာ့နကၡတ္တာရာ ႏွင့္ အာကာသဆိုင္ရာ သမိုင္းတြင္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာမွသာ တစ္ၾကိမ္ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ ဆူပါႏိုဗာ တစ္ခုမွ အလင္းေၾကာင့္ ညမရွိေတာ့ဘဲ ရက္သတၱပတ္ အတန္ၾကာ ေန႔အျဖစ္သာ တည္ရွိေနျခင္းကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

ဘရက္ကာတာက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက အဆိုပါ ကိစၥသည္ ေတြးထင္မွန္းဆခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၾကယ္ၾကီးသည္ စြမ္းအင္ကုန္လုနီးပါး ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း ၾကယ္တာရာ ေပါက္ကြဲမွဳ ဆူပါႏိုဗာ တစ္ခု ျဖစ္မည့္ အခ်ိန္ကို လက္ရွိ ကမၻာ့ေနာက္ဆံုးေပၚ တယ္လီစကုပ္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကပါ အတိအက် စစ္ေဆး တြက္ခ်က္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို ၄င္းစၾက၀ဠာဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တိက်စြာ ၾကိဳတင္မွန္းဆႏိုင္ရန္ မည္သည့္ ပညာရွင္မ်ိဳးကမွ် မစြမ္းႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မၾကာခင္ ကမၻာၾကီးတြင္ ေနႏွစ္စင္း ေပၚလာေတာ့မည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားအတြက္ ထိုသို႔ ျဖစ္ရန္ အခ်ိန္နီးကပ္ေနျပီး အနီးစပ္ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္သည္ ဆိုေသာ အခ်က္မွ် လြဲ၍ မည္သို႔မွ် မေျပာႏိုင္ပါေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၀ နာရီခန္႔က www.thenewamerican.com သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ တုန္႔ျပန္ေရးသား အသိေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ေပါက္ကြဲမွဳ ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသည္ ကမၻာမွ အလြန္အမင္း ကြာေ၀းေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အလင္းေရာင္မ်ား ကမၻာေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္မွ လြဲ၍ ဆိုးရြားေသာ ထိခိုက္မွဳ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာပါ ကမၻာေလာက၏ တရားစီရင္ရာ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္ (Doomsday) ကဲ့သို႔ ကမၻာၾကီး နိဂံုးခ်ဳပ္ ပ်က္စီးသြားမည့္ ေန႔ရက္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း၊ အျခားေသာ ဘာသာအယူ၀ါဒ အခ်ိဳ႕ကဲ့သို႔လည္း နဂိုရွိရင္းစြဲထက္ ေနမ်ား ထြက္ေပၚလာကာ ကမၻာၾကီး ပူျပင္းေလာင္ကြ်မ္း ပ်က္သုဥ္းသြားမည္ ဆိုေသာ အေတြးမ်ားျဖင့္လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ၾကျခင္း မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အေလးအနက္ထား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကယ္၍သာ မၾကာမီ ႏွစ္လရက္မ်ားအတြင္း ထိုသို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါက သမိုင္းတင္ျပီး ေခတ္ေနာက္ပိုင္း၌ အထူးျခား အဆန္းျပားဆံုး ျဖစ္သည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ခန္႔ ေန႔ခ်ည္းသက္သက္သာ ရွိျခင္းကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္ လူသားမ်ား ေတြ႔ၾကံဳ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ ရရွိဖြယ္ ရွိသည္ဟု တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Ref: AOL , Daily Mail, The New American

4 comments to (၂၁)ရာစုနွစ္အတြင္း မၾကာမွီကာလတြင္ ၾကယ္တာရာတခု ေပါက္ကြဲနုိင္သည္ဆုိေသာသတင္း။

 • 2012 စိတ္၀င္စားသူ

  ကမၻာေပၚက အခ်ိဳ႔ ေသာ အေႀကာင္းအရာေတြဟာ ရွင္းျပ နိုင္တဲ႔ အေႀကာင္းအရာေတြမဟုတ္ႀကပါဘူး။ ဥပမာ – Stonehenge နဲ႔ Easter Island တို႔လိုေပါ႔။ ေသခ်ာရွင္းမျပနိုင္တဲ႔ အရာေတြ အျဖစ္ ယေန႔ထိ ရွိေနဆဲပါ။ သူတို႔ကို ဘယ္သူတည္ေဆာက္ခဲ႔တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္လို ျဖစ္လာခဲ႔တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွရာနႈန္းျပည္႔ မေျပာနိုင္ပါဘူး။ Easter Island က ႀသစေတးလ် နဲ႔ ခ်ီလီ အႀကားက ပစိဖိတ္ ေရျပင္က်ယ္ႀကီး အလယ္ေလာက္မွာရွိတာ၊ ဘယ္တုန္းကမ်ား ေရွးေဟာင္းလူေတြ ေရာက္ျပီး ဒါေတြ လုပ္သြားလဲ.. က်ေနာ္လည္း အံ႔ေႀသာ မိပါတယ္)။

  က်ေနာ္အခုရွင္းျပမယ္႔ အေႀကာင္းအရာကလည္း ေသခ်ာ ရွင္းမျပ နိုင္တဲ႔ အေႀကာင္းအရာတစ္ခုပါ။ ကမၻာ ႀကီးပ်က္မယ္႔ ေန႔စြဲကို ေျပာတာပါ။ အဲဒီ ေန႔စြဲက ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔လို႔ ေျပာလိုက္တဲ႔ အတြက္ က်ေနာ္႔လိုပဲ ခင္ဗ်ားလည္း အံ႔အားသင္႔ သြားနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ NASA နဲ႔ Governments ေတြကေတာ႔ အံ႔အားသင္႔မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ႔ သူတို႔ဟာ ၁၉၈၃ ခုနွစ္ကတည္းက ဒီအေႀကာင္းကို သိေနႀက နွင္႔ျပီးသားျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဘာကို သိေနႀက တာပါလဲ။ အခုဘယ္သူေတြက က်ေနာ္တို႔ ကမၻာနဲ႔ ပါတ္သတ္ျပီး သတိေပးခဲ႔သလဲ ဆိုတာ ႀကည္႔ႀကရေအာင္ပါ။

  Nostradamus ကေျပာပါတယ္၊ စႀကာဝဠာအတြင္းက ႀကီးမားလွတဲ႔ အရာဝတၳဳတစ္ခုဟာ က်ေနာ္တို႔ ကမၻာဆီကို ဦးတည္ျပီး လာေနပါတယ္။ သူ႔ရဲ႔ ေနပါတ္လမ္းဟာ
  နွစ္ေပါင္း ၃၆၀၀ မွာ တစ္ပါတ္ ျပည္႔ျပီး ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွာ က်ေနာ္တို႔ ဆီကို ေရာက္ပါမယ္၊ ဒါေပမယ္႔ ကမၻာကို ဝင္တို္က္မိမွာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ Albert Einstein က pole shift နဲ႔ ပါတ္သတ္ျပီး သတိေပး ခဲ႔ပါတယ္။ pole shifting အခ်ိန္မွာ လူသားေတြ အျပင္းအထန္ ခံစားရမယ္ ဆိုတာပါ။ မာယန္ ပေရာဖက္ ေတြရဲ႔ The Tzolkin ဆိုတဲ႔ ျပကၡဒိန္မွာ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ဟာ အဆံုးသတ္ အမွတ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ စက္ဝန္းႀကီး တစ္ခုရဲ႔ အဆံုးမွတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စက္ဝန္းႀကီးက အစမွတ္ (day 0.0.0.0.0) 11th August 3114 BC မ ွာ စတင္ျပီး အဆံုးမွတ္ (day 13.0.0.0.0) 21st December 2012 AD မွာ ဆံုးပါတယ္။ နွစ္ေပါင္း ၃၆၀၀ ျပည္႔တိုင္း စက္ဝန္းႀကီး တစ္ပါတ္လည္ ပါတယ္။ holy bible ကလည္း 2012 ခုနွစ္ကို သတိေပးထားပါတယ္။ အျခားအျခား ေသာ အရာေတြအားလံုးမွာလည္း 2012 December 21 ကို ရည္ညႊန္းထားတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။

  ေမးခြန္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၂ မွာ ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္မွာမွန္း သိရက္နဲ႔ ဘာေႀကာင္႔ နာဆာက လူေတြကို အသိမေပးတာလဲ။ သူတို႔ဟာ ကမၻာေပၚက လူသားေတြ အားလံုး သိသြားႀကရင္ လူေတြ အားလံုး အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ေရး ႀကိဳးပမ္းႀကတဲ႔ အခါ သူတို႔ အတြက္ အခြင္႔အလမ္း နည္းသြားမွာ စိုးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပမဲ႔ အေႀကာင္းအရာက NASA ဟာ ၁၉၈၃ ခုနွစ္က ဘယ္ေတြ႔ရွိခ်က္ကို လ်ွိဳ႔ဝွက္ခဲ႔တာလဲ ဆိုတာပါ။ 1982 ခုနွစ္မွာ NASA ဟာ extra solar planet တစ္ခုကို စျပီး သတိထား မိခဲ႔ပါတယ္။ 1983 ခုနွစ္မွာ NASA ဟာ IRAS (Infrared Astronomical Satellite) ကို လႊတ္တင္ခဲ႔ျပီးေတာ႔ အဲဒီ satellite က ဂ်ဴပီတာျဂိဳဟ္ေလာက္ ႀကီးမားတဲ႔ object တစ္ခုကို ေတြ႔ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီ Object ကို Planet X (Nibiru) လို႔ နာမည္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွာ planet Nibiru ဟာ ကမၻာနဲ႔ ေနရဲ႔ အႀကားကို ဝင္ေရာက္ ျဖတ္သန္း ပါမယ္။

  အဲ့သည္အခ်က္ေႀကာင္႔ Atlantis ျမိဳ႔ ႀကီး နစ္ျမဳပ္ခဲ႔သလို Noah ရဲ႔ ေလွႀကီးတစ္ခုပဲ ေရေပၚမွာ ရွိခဲ႔တုန္းကလို အေျခ အေနမ်ိဳး ၂၀၁၂ ေနာင္းပိုင္းမွာ ျပန္ျဖစ္လာပါမယ္။ က်ေနာ္ တို႔မွာ ေရွာင္လႊဲစရာ နည္းလမ္း မရွိပါဘူး။ ေနစရာ ကမၻာ တစ္ခုပဲ ရွိတဲ႔ အတြက္ မလြဲ မေသြ ရင္ဆိုင္ ရပါ လိမ္႔မယ္။ Stonehenge နဲ႔ Easter Island အေႀကာင္း က်ေနာ္တို႔ ဘာလို႔ မသိ တာလဲ။ ျဖစ္နိုင္တာက အရင္က လူေတြ တည္ေဆာက္ ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး Nibiru ေႀကာင္႔ သူတို႔အားလံုး ေသဆံုး သြားတဲ႔ အခါ အသစ္ ျဖစ္လာတဲ႔ က်ေနာ္တို႔က မသိတာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

  Nibiru ဟာ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ အနီေရာင္ အရာဝတၳဳ အျဖစ္ သာမာန္ မ်က္လံုးနဲ႔ ျမင္နိုင္ပါလိမ္႔မယ္။ သူဟာ အေပၚကို တက္လာေနတာ ျဖစ္တဲ႔ အတြက္ ကမၻာ႔ ေတာင္ဘက္ အဖ်ားပိုင္းေတြမွာသာ ျမင္နိုင္မွာပါ။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ေမလေလာက္မွာေတာ႔ သူဟာ ကမၻာေပၚက လူေတြ အားလံုးျမင္နိုင္ေလာက္တဲ႔ အရြယ္အစားျဖစ္လာပါလိမ္႔မယ္။
  ဒုတိယေျမာက္ ေနတစ္လံုး အျဖစ္ လရဲ႔ အရြယ္အစား ေလာက္ ရွိတဲ႔ သူ႔ကို ျမင္ရပါလိမ္႔မယ္။ ႀကီးမားလွတဲ႔ ဆြဲငင္အားေႀကာင္႔ ကမၻာေပၚမွာ ငလွ်င္ အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္ျပီး ေရႀကီးမႈေတြ ေနရာ အနွံ႔ ျဖစ္ပါမယ္။ ဒါေပမယ္႔ အဆိုးဆံုး အေျခအေနက ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္ ျဖစ္ျပီးေတာ႔ အဲဒီ ေန႔မွာ ကမၻာဟာ Nibiru နဲ႔ ေနရဲ႔ အႀကားကို ေရာက္ပါမယ္။

  ဆန္႔က်င္ ဆြဲငင္အားေတြေႀကာင္႔ ကမၻာမွာ pole shifting အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ျပီး အဲဒီျဖစ္ရပ္က ကမၻာကို အသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္း ေစမွာပါ။ Nibiru ဟာ ကမၻာ လည္ပါတ္မႈနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ လားရာကို လည္ေနတာ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ မ်က္နွာျပင္ ဆြဲငင္အား က ကမၻာႀကီးကို ၃ရက္တိတိ လည္ပါတ္မႈ ရပ္သြားေစပါမယ္။
  အင္မတန္ႀကီးမားတဲ႔ ငလွ်င္ႀကီးေတြ လႈပ္မယ္၊ ေျမျပန္႔ေတြ အစိတ္စိတ္ အပိုင္းပိုင္း ကြဲထြက္ ျပီး ေက်ာက္ရည္ပူေတြ တိုးထြက္မယ္၊ မီးေတာင္ေတြ ေနရာအနွံ႔ ေပါက္ကြဲမယ္၊ ကမၻာ႔လူဦးေရ သန္း ရာေပါင္း အနည္းငယ္သာ အသက္ရွင္ က်န္ပါမယ္။ အဲဒီေနာက္ ကမၻာႀကီးဟာ ေျဖးေျဖးခ်င္း အသစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းပါလိမ္႔မယ္။ 2014 July 1 ရက္ေန႔က စျပီး Nibiru ဟာ က်ေနာ္ ကမၻာေပၚမွာ ဘာသက္ေရာက္မႈမွ မရွိေတာ႔ပဲ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေဝးရာ စႀကာဝဠာဆီကိုျပန္လည္ ထြက္ခြါသြားပါလိမ္႔မယ္။

  အရာအားလံုးသည္ သခၤါရ ဆိုေပမဲ႔ ၂၀၁၂ ဆိုတာ ေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ႀကီးမ်ား ေစာလြန္း ေနမလားလို႔။ အခုစာလာ ဖတ္တဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ ေရာ..
  ဒီကိစၥကို ယံုလား။

 • mmweather.ygn

  တစ္ကမာၻလံုးက သိပၸံပညာရွင္ေတြ ၾကားမွာေရာ၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကားမွာေရာ၊ တယ္လီပသီပညာရွင္ေတြၾကားမွာေရာ ၂ဝ၁၂ ျပႆနာကို ေတာ္ေတာ္ေလးဘဲ ျငင္းၾက/ခုန္ၾက အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဝဘန္ခ်က္ေတြေပးၾကနဲ႕ လုပ္ၾကတာ က်ေနာ္ဖတ္ခဲ့ဘူးၿပီးပါၿပီ။

  ဘာျမဴဒါ ႀတိဂံေဒသက အတၱလႏၱတစ္ၿမိဳ႕ႀကီးရဲ႕ လမ္းေတြ ပင္လယ္ေအာက္မွာ ေတြ႕တာ၊ ေရွးေဟာင္းလူသားေတြရဲ႕ သိပၸပညာတိုးတက္မႈေတြကို နံရံပန္းခ်ီေတြမွာေတြ႕ရတာ၊ အဲဒီ ဘာျမဴဒါႀတိဂံေဒသက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ရာေက်ာ္ပတ္ဝန္းက်င္ ကာလမွာ ေလယာဥ္ေတြ၊ သေဘၤာေတြ ထူးထူးဆန္းဆန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားတာ၊ အဲဒီ ဘာျမဴဒါႀတိဂံေဒသဟာ သူ႕ရဲ႕ ေက်ာဘက္အျခမ္း – ဂ်ပန္ တေစၦပင္လယ္နဲ႕ တစ္ထပ္တည္းက်ေနတာ စသည္ျဖင့္ ထူးျခားဆန္းက်ယ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ အေနနဲ႕ စာအုပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလဲ ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။

  အခု ေခတ္စားလာတာက Nibiru ပါဘဲ၊ ဒီၾကားထဲ ဘီတဲလ္ဂ်ဴးစ္ ၾကယ္ႀကီးေပါက္ကြဲမဲ့ ကိစၥကိုလဲ သိပၸံပညာရွင္ေတြ အျငင္းပြားၾကျပန္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြ-ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ဒီကေန႕ ကမာၻေပၚမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြလို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ – ဒီေဒသမွာေတာ့ ေရႀကီးတာ – ဘယ္ေလာက္လူေတြ ေသတယ္ – စတုရန္းေပဘယ္ေလာက္အထိ ေရျပင္က်ယ္ႀကီးျဖစ္သြားတယ္၊ ငလွ်င္လႈပ္လိုက္တာ ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္လို႕ အိမ္ဘယ္ႏွစ္လံုး ၿပိဳသြားၿပီး၊ လူဘယ္ႏွစ္ဦးေသတယ္ဆိုတာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ႏိုင္/ခန္႕မွန္းႏိုင္ပါတယ္။

  အခုလို သိပၸံပညာလြန္ ထူးျခားဆန္းျပားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ တကယ္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ အနဳျမဴဗံုးႀကဲခ်တဲ့အခ်ိန္ အဲဒီ ႀကဲအခ်ခံရတဲ့ ၿမိဳ႕/ေဒသ အလယ္ခါင္မွာ ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္လိုဘဲ ဘာမွ သိလိုက္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ရုပ္ရွင္ေတြထဲကလို အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အရာဝတၳဳႀကီးခ်ဥ္းကပ္လာတာကို ၾကည့္ၿပီး ရင္ထိတ္သည္းဖိုျဖစ္ရမဲ့ ခံစားခ်က္လဲ ရလိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး။ ဒီေန႕ သိပၸံပညာေတြ ထြန္းကားေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြကေတာင္မွ ေျဖရွင္းႏိုင္မဲ့ နည္းလမ္း ရွာမေတြ႕ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႕က ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ျဖစ္လာႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေတြးၿပီး ရင္ထိတ္သည္းဖိုနဲ႕ အိပ္မက္ေတြ မက္ေနမဲ့အစား လာမဲ့ေဘး ေျပးေတြ႕ၾကည့္လိုက္တာေပါ့ဗ်ာ ဟဲဟဲ ….

 • mmweather.ygn

  ဘာေၾကာင့္ Betelguese ၾကယ္အိုႀကီးေပါက္ကြဲေတာ့မည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားအၾကား ျငင္းခံုမႈေတြ ျဖစ္လာရပါသနည္း?
  ယခုတစ္ခါ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေန၏စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻႀကီးအားခ်ိနဲ႕ သြားေစလိမ့္မည္ဆိုသည့္ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာျပန္သည္။
  ထိုသို႕ျငင္းခံုေနၾကသည္မွာ ၾကာၿပီဟု သိရပါသည္၊ ေအာက္ပါေဆာင္းပါးအရ သကၠရာဇ္ ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ေပါက္ကြဲလိမ့္မည္ဟု သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ ေပါက္ကြဲမႈ မျဖစ္ေသးပဲ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ ဟု ဆိုပါသည္။ ၾကယ္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ ၃ ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ AD – ၁ဝ၅၄ ခုႏွစ္၊ AD – ၁၅၇၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ AD – ၁၆ဝ၄ ခုႏွစ္တို႕တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ားက Betelguese ၾကယ္ႀကီးသည္ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝ သန္းရွိၿပီျဖစ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ၾကယ္အိုႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻမွ အလင္းႏွစ္ ၄၉၇ မွ ၇၈၉ ႏွစ္ကြာေဝးေၾကာင္း link တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။

  ၾကယ္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ဳိး မေတြ႕ျမင္ႏုိင္
  By Myanmar News Weeks

  ယခုရက္ပုိင္း အြန္လုိင္းေပၚ၌ ေခတ္စားလာေသာ ၾကယ္ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Orion Constellation (အျဒကၡတ္ၾကယ္စု) သည္ အေနာက္တုိင္း အေခၚအေဝၚအရ (Betelgeuse) ၾကယ္၊ ျမန္မာအေခၚအေဝၚအရ (အျဒၾကယ္) သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ျဖစ္စဥ္သည္) ေကာင္းကင္ နကၡတ္သိပၸံပညာမက်ဘဲ ထင္ေၾကးေပးေနတာျဖစ္ေၾကာင္း နကၡတ္သိပၸံမွ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဇယ်ာကုိကေျပာသည္။

  “ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံနကၡတ္အဖြဲ႕စုံက သုံးသပ္ရမယ္ဆုိရင္ (Betelgeuse)ၾကယ္ဟာ အျဒၾကယ္စုထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ၾကယ္ (၇)လုံး အနက္က တစ္လုံးျဖစ္။ အျဒၾကယ္စုႀကီးထဲမွာ အလင္းေရာင္ ေတာက္ပတဲ့ ၾကယ္စု ၂ ခုရွိၿပီး သာမန္ၾကယ္(၅)ခု ပါဝင္တယ္။ အလင္းေရာင္ေတာက္ပတဲ့ ၾကယ္ (၁)ခုက Betelgeuse ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုက (Rigen) ၾကယ္လုိ႔ ေခၚတယ္။ (Betelgeuse)ၾကယ္က အဓိကျဖစ္တဲ့အတြက္ အလင္းအား ဝ၉ ရွိၿပီး အနီေရာင္ဘက္ကုိ သန္းေနတယ္။ ေနထက္အခ်င္းက အေပါင္း ၄ဝဝ ပိုရွည္ၿပီး အဆ ၃၆ဝဝ ပုိၿပီးေတာက္ပတယ္။ ကမာၻက ေနအလင္းႏွစ္ေပါင္း ၄၂၇၅ အလင္းနစ္ အကြာအေဝးမွာရွိတယ္။ အလင္းနစ္ ၁ႏွစ္ဟာ မုိင္သန္းေပါင္း ၆ သန္း ရွိပါတယ္။ (Betelgeuse) ၾကယ္တည္ရွိတဲ့ အျဒနကၡတ္ၾကယ္စုကုိ အေနာက္တုိင္းက မုဆုိးၾကယ္စုလုိ႔ေခၚၿပီး အေရွ႕တုိင္းနဲ႔ ျမန္မာ့နကၡတ္ပညာရွင္ေတြက လိပ္ၾကယ္စုလို႔ ေခၚတယ္။ အဓိကဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္တဲ့ Betelgeuse ၾကယ္ဟာမုဆုိးၾကယ္ႀကီးရဲ႕ လက္ယာခ်ဳိင့္ၾကယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနတယ္။ ဒီၾကယ္ဟာ အရြယ္အစား ႀကီးမားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဧရာမၾကယ္ဘီလူးဆုိၿပီး သတ္မွတ္တယ္။ ေမထုန္ရာသီရဲ႕ဝ၉ ဒီဂရီ ၅၃ မိနစ္မွာ တည္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ဝ၇ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ္ရပ္တည္မွာျဖစ္တယ္။ ၾကယ္ရပ္တည္တဲ့ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၁ဝ သန္းကေန သန္း ၂ဝ ထိ ရပ္တည္တယ္။ ခၽြင္းခ်က္အေနနဲ႔ တခ်ဳိ႕ၾကယ္ေတြဆုိရင္ ေထာင္ခ်ီၿပီး ရပ္တည္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္”လုိ႔ ၎ကဆုိသည္။

  နကၡပညာရပ္၌ ေပါက္ကြဲခါနီးၾကယ္ႀကီးကုိ No Bustar လုိ႔ ေခၚကာ အရြယ္အစား အရမ္းႀကီးမား သည့္ၾကယ္ကုိ Super Nobastar လုိ႔ ေခၚၿပီး (Betelgeuse) စၾကယ္သည္ ဧရာမၾကယ္ဘီလူးႀကီး Super Nobastar ထဲတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၾကယ္မ်ား၏ ဘဝနိဂုံးျဖစ္စဥ္ (Exploding Super)သည္ ၾကယ္ေတြ၏ အသက္ဆက္ရွင္ ေနထုိင္ႏုိင္သည့္ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ဓါတ္အားလုံးကုိ မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္ရွင္သန္ႏုိင္သည့္ ကာလသတ္မွတ္ၿပီး ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ ေဖာက္ျပန္လာခ်ိန္တြင္ အလင္းေရာင္ပုိၿပီး ေတာက္ပလာကာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ အလင္းေရာင္ကြာျခားလာ ေကာင္းကင္ရွိၾကယ္မ်ားကို တြက္ခ်က္တုိင္းတာသည့္ ပညာရွင္ကို (Cosmology)အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေကာင္းကင္နကၡတ္ပညာျဖင့္ ေဟာေျပာအႀကံျပဳ လမ္းၫႊန္ပညာရွင္ကို (Cosmologer) အျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  အဆုိပါၾကယ္မ်ား၏ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္ပညာရွင္မွ မတြက္ခ်က္ႏိုင္ဘဲ ေနာက္ေနာင္လဲ တြက္ခ်က္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎ၾကယ္ဘီလူးကို AD- 1900 ခုႏွစ္ထဲက ေပါက္ကြဲမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး အခုခ်ိန္ထိ ရပ္တည္ေနတာေတြ႕ရကာ ၾကယ္ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ပထမျဖစ္စဥ္ကို AD- ၁ဝ၅၄ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သတ္မွတ္၍ ဒုတိယျဖစ္စဥ္ကို AD-၁၅၇၂ ခုႏွစ္၌ ဥေရာပတုိက္၏ ပညာရွင္မ်ား မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး တတိယျဖစ္စဥ္ကို AD-၁၆ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

  အဆုိပါၾကယ္သည္ အျဒၾကယ္စုထဲ၌ ရပ္တည္ေနသည့္ ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မလြဲမေသြ ေပါက္ကြဲလာမည္ဆုိပါက အျဒနကၡတ္တာရာၾကယ္စု၏ ပညာရပ္ကို ျပန္ၿပီးျပဳျပင္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ကာ မ်ိဳးဆက္သစ္ နကၡတ္ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အျဒနကၡတ္ပညာရပ္ကို ျပန္လည္ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုလာမည္ ျဖစ္သည္။ အလင္းေရာင္သည္ ေနမင္းသာျဖစ္ၿပီး ယင္းေပါက္ကြဲမႈျဖစ္လာပါက ေနမင္းႏွင့္ အလင္းႏွစ္ေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ႀကီး ကြာေဝးသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုျဖစ္စဥ္ကို ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

 • Super Nova

  ထူးဆန္းေသာ email မွ သတင္း တခု (ဤအေၾကာင္းအရာကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ၊)

  ဦး၀င္းေမာင္ မွ ျမစိမ္းေရာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသို့ ၂၆-၂-၂၀၁၁ နံနက္ ၉း၁၀အခ်ိန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္— ဆရာေတာ္ဘုရား တပည့္ေတာ္အား ကမၻာေစာင့္နတ္၊သာသနာေစာင့္နတ္မ်
  ားမွလာေရာက္ႏႈိးေဆာ္တိုင္တြန္းမႈေၾကာင့္ဆရာေတာ္အားလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ၂၀၁၁ ခု မတ္လလယ္ေလာက္မွစ၍ ငလ်င္မ်ားစတင္ လႈပ္ရွားမွာျဖစ္ေၾကာင္းအဓိက အေနႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ေတာင္ငူ၊ပဲခူး စသည့္ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊တန္ခိုးၾကီးဘုရားေစတီမ်ား မပ်က္စီးေစရန္သာသနာေစာင့္နတ္မင္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ရွိရဟန္းရွင္လူမ်ား မထိခိုက္မပ်က္စီးေစရန္တိုင္းနယ္မ်ားရွိျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို့ မိမိအားေစလႊတ္၍ အစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းေၾကာင္းမိမိလုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာျမိဳ႕မ်ားမွ ေျမထက္သို့(၄)မိုင္ ေျမေပၚသို့ဗဟိုခ်က္မွ (၃၉၀)မိုင္ အႏၱရာယ္ကင္းသက္ေရာက္ေစပါေၾကာင္း။ ျမန္မာျပည္ၾကီးအႏၱရာယ္မွကင္းေ၀းေစရန္ ဆရာေတာ္၊သံဃာေတာ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ႒ာန္း၊ပရိတ္၊ေမတၱာမ်ား ရြတ္ဖတ္သရဇယ္ပါက ၂၀ ပံု ၁ပံုခန့္ သာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားအားေလွ်ာက္ထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ဧျပီလတြင္ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္၊ဖ်ာပံုစသည့္ျမိဳ႕မ်ားမွာ မထင္မွတ္ဘဲ ေရၾကိးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခု ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မတ္လအထိ ကာလသည္အလြန္အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ေနႏွင့္ကမၻာၾကားသု့ိ ျဂိဳဟ္ၾကီးတစ္လံုးျဖတ္သန္းမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊၄င္းျဂိဳဟ္သည္အပူရွိန္ျပင္းထန္လြန္းေသာေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးသည္ငလ်င္လႈပ္၊မီးေတာင္မ်ားေပါက္ကြဲျပီး ျပင္းထန္ေသာေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ကမၻာေပၚရွိ လူသန္းေပါင္း(၆၀၀၀)အနက္ သန္း(၃၀၀၀)ေက်ာ္(၄၀၀၀)ခန့္ေသေၾကပ်က္စီးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ဤကာလတြင္လူမ်ား သီလသမာဓိတည္ေဆာက္ျပီး သတ္သတ္လြတ္စားလွ်င္ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ျမန္မာ၊သီရီလကၤာ၊ နီေပါ၊ယိုးဒယား စသည္(၄)ႏိုင္ငံသာသက္သာရာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပည့္ေတာ္ ပုသိမ္၌လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ဦးေအာင္ျမင့္ဆိုသူ လူတစ္ဥိးေရာက္ရွိလာျပီး ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္မွ၄င္းအား ျမစိမ္းေရာက္ဆရာေတာ္ဘုရားသို့ ေလွ်ာက္ထားရန္ခိုင္းပါေၾကာင္း၊ျမစိမ္းေတာင္ရွိ အေဆာက္အဦးမ်ားခိုင္ခန့္စြာ တည္ေဆာက္ထားရန္ဆန္ဆီဆားေဆး မ်ားစုေဆာင္းထားရန္ ေလွ်ာက္ထားခိုင္းေၾကာင္း။ ယခုသူမလာခင္တပည့္ေတာ္မွ ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခု ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄၊၁၅၊၁၆ ရက္မ်ားမွာ ကမၻာၾကီးသည္လည္ပတ္မႈရပ္ဆိုင္းျပီး အေမွာင္က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမွ ဒကာၾကီး ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းျပန္လည္မိန့္ၾကားပါသည္။ ဒကာၾကီးလည္း ေတာင္ေပၚသို့လွည့္လည္ျပီးအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္ထားသည္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆန္၊ဆီ၊ေဆး၊ဆားစသည္မ်ား အဆင္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္မိန့္ၾကားပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ဆက္လက္၍ ယခု ျမန္မာသကၠရာဇ္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲသိလားဟု ေမးသည့္အခါ ၁၃၇၂ ခုရွိပါျပီဘုရားလို့ေျဖတဲ့အခါဒကာတို့ကုိ တေဘာင္တစ္ခု ရြတ္ျပမယ္၊ ၈၁ နဲ့ မတင္းတိမ္ ၉၀ ခုကုိအေရာက္ခ်ိန္ မင္းတို့သိၾကသလားေမးျပီး ေနာင္ (၁၀)ႏွစ္နဲ့ ႏွစ္(၂၀)ၾကာရင္ကမၻာေပၚမွာအားလံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ကုန္ျပီးမႏၱေလးျမိဳ႕ေအာင္ပင္လယ္ကန္အနီးမွာ ဗုဒၶရာဇာ၊ဗုဒၶစၾကၤမင္း ေပၚလာျပီးကမၻာေပၚမွာ မင္းတစ္ပါးတည္းသာ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးစံမွာျဖစ္တယ္လို့မိန့္ၾကားပါသည္။ မွတ္ခ်က္။ ။ ယခုလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ဦး၀င္းေမာင္မွာ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မတိုက္ခတ္မီ ၁၀ ရက္ခန့္အလိုတြင္ ဆရာေတာ္အားရန္ကုန္၊ဧရာ၀တီ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ မုန္တုိင္းၾကီးတိုက္ခတ္ျပီးလူသိန္းခ်ီေသဆံုးမည္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ဖူးသည္။ ၁-၃-၂၀၁၁ ခု အဂၤါေန့ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီအခ်ိန္ ဦး၀င္းေမာင္ မွမိုးဇလပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ သံုးသပ္ခ်က္အား ဆက္ကပ္ရာ ဆရာေတာ္မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္သည္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးမွာျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႕ၾကားသျဖင့္ လူအမ်ား ကပ္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ မည္သို့ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိေလွ်ာက္ထားရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပြါးႏိုင္သည့္ရက္မ်ား တြင္ဖေယာင္းတိုင္အေသး(၂)တိုင္အား ပူးထြန္း၍ ဘုရား၌ ပူေဇာ္ပါသားေတာ္၊သမီးေတာ္မ်ား အား ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ပါရန္ႏွင့္သဗၺုဗေဒၶဂါထာေတာ္အား အခ်ိန္ရလွ်င္ ရသလို ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရန္မိန္႕ၾကားပါသည္။ (ဟုတ္မဟုတ္အား ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳၾကားသိျမင္ျခင္းမရွိပါလက္ထဲေရာက္လာ၍ ထပ္မံေ၀ငွပါသည္။ဘုရားတရားသံဃာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားပါ၍ အက်ဳိးမယုတ္ဟု ယူဆမိပါ၍ ေ၀ငွျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

  အီးေမးလ္ရတာေလး ကုိ ရွဲလုိက္တာ ..ဟုတ္မဟုတ္ကေတာ႕ ..မသိပါ ။

You must be logged in to post a comment.