ဂီရိ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားအတြက္ တာေပၚလင္ စ မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိ

ဂီရိ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံေဒသမ်ားတြင္ တာေပၚလင္ စ မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသျဖင့္ NCV မွ တစ္ဆင့္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမွာ –

ဦးေမာင္စိန္၊
ဥကၠ႒၊
အေဆာင္(၃)၊ အခန္း(၃)၊
Myanmar Infotech, Noble Compassionate Volunteer (NCV)
ဖုန္း ၆၅၂၂၆၇၊ ၆၅၂၂၆၈ သို႕ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါသည္။

2 comments to ဂီရိ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားအတြက္ တာေပၚလင္ စ မ်ား လိုအပ္လွ်က္ရွိ

  • mmweather.ygn

    NCV အဖြဲ႕မွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အထိ ေရာက္ေအာင္ပို႕ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္၍ ပို႕ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားကို comment ေရးသား၍ ေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး MMW မွ စံုစမ္းၿပီး ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးပါမည္။

  • Forward mail ရရွိသူမ်ားအေနနဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ CBox http://mmweather4u.cbox.ws/ မွာလည္း လာေရာက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

You must be logged in to post a comment.